Lanxess i Saudi Aramco tworzą spółkę joint venture

Lanxess i Saudi Aramco tworzą…
Koncern Lanxess wraz ze spółką Saudi Aramco planują ustanowienie spółki joint venture zajmującej się produkcją kauczuków syntetycznych. Lanxess oraz Aramco Overseas Company – podmiot zależny koncernu Saudi Aramco – będą posiadać po 50 proc. udziałów w nowej spółce działającej w sektorze, w którym koncern Lanxess w 2014 roku uzyskał ok. 3 mld euro dochodu. Koncern Saudi Aramco zapłaci ok. 1,2 mld euro w gotówce za swój 50-procentowy udział w spółce po odjęciu zadłużenia i innych zobowiązań finansowych. Wspólne przedsięwzięcie wyceniane jest na całkowitą kwotę 2,75 mld euro. Transakcja nadal wymaga uzyskania zgody właściwych organów ds. ochrony konkurencji. Oczekuje się, że wymóg ten zostanie spełniony w pierwszej połowie 2016 roku.

Wkład koncernu Lanxess we wspólne przedsięwzięcie obejmuje jednostki związane z produkcją kauczuków syntetycznych, w tym Tire & Specialty Rubbers (TSR) oraz High Performance Elastomers (HPE), w których skład wchodzi 20 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w dziewięciu krajach, około 3700 pracowników i działy wsparcia administracyjnego. Wysokiej jakości kauczuki wytwarzane przez koncern Lanxess są wykorzystywane głównie do produkcji opon i wyrobów o przeznaczeniu technicznym, takich jak przewody, pasy i uszczelki. Głównymi odbiorcami tych produktów jest przemysł motoryzacyjny i oponiarski, ale materiały te są wykorzystywane również w przemyśle budowlanym oraz przez spółki naftowo-gazowe.

Koncern Saudi Aramco zapewni spółce joint venture dostęp do strategicznych surowców po konkurencyjnych cenach w perspektywie średnioterminowej. Spółka joint venture jest wspólnym przedsięwzięciem największego na świecie producenta kauczuków syntetycznych oraz największego na świecie producenta ropy i energii. Przedsięwzięcie to ma na celu ustanowienie długoterminowego partnerstwa strategicznego.

- Nasza współpraca umożliwi zapewnienie nowej spółce produkującej kauczuki syntetyczne bardzo konkurencyjnej pozycji na rynku i najlepszych możliwych perspektyw na przyszłość - powiedział Matthias Zachert, dyrektor naczelny koncernu Lanxess. - Dzięki tej współpracy w przyszłości będziemy mogli produkować kauczuki syntetyczne w ramach zintegrowanego łańcucha wartości, od pól naftowych po produkt końcowy. W ten sposób stworzymy spółkę, która będzie w doskonałej pozycji, aby rozwijać się na światowym rynku. Będziemy mogli zaoferować naszym klientom większą niezawodność dostaw niż wcześniej.

- W ramach umowy dotyczącej spółki joint venture zainwestujemy w poszerzenie zdolności produkcyjnych w zakresie światowej klasy produktów z kauczuków syntetycznych i elastomerów, które już teraz zapewniają dostawy surowców największym na świecie producentom z branży oponiarskiej i branży części samochodowych - powiedział Abdulrahman Al-Wuhaib ze spółki Saudi Aramco. - Oprócz zapewnienia nowego źródła dochodów dla koncernu Saudi Aramco umowa przyczyni się do wzrostu gospodarczego Królestwa Arabii Saudyjskiej oraz regionu Bliskiego Wschodu i dywersyfikacji możliwości rozwoju w sektorach związanych z produkcją na dużą skalę, takich jak branża oponiarska i produkcji części samochodowych, które są zależne od dostępności produktów chemicznych o wysokiej wartości dodanej i wyższych marżach zysku.

Nowa spółka joint venture będzie zarządzana przez holding z siedzibą w Holandii. Dyrektor naczelny zostanie wyznaczony przez koncern Lanxess, a dyrektor finansowy - przez spółkę Aramco Overseas Company. Każda ze spółek będzie miała równą reprezentację w zarządzie spółki joint venture. Koncern Lanxess obejmie konsolidacją finanse spółki joint venture.

Wraz z utworzeniem spółki joint venture koncern Lanxess wdraża trzeci i ostatni etap swojego programu reorganizacji.

- W nieco ponad rok zapewniliśmy naszej spółce nowy strategiczny punkt wyjścia - powiedział Zachert. - Nie tylko usprawniliśmy działy administracyjne i wiele z naszych struktur oraz procesów produkcyjnych. Dzięki temu wspólnemu przedsięwzięciu w dziedzinie produkcji kauczuków syntetycznych realizujemy najważniejszy etap naszej reorganizacji - we współpracy z najlepszym możliwym partnerem i w wyjątkowo krótkim czasie. Dzięki powiązanym z tym korzyściom finansowym koncern Lanxess powróci na ścieżkę wzrostu szybciej, niż oczekiwano.

Koncern Lanxess planuje zainwestować ok. 400 mln euro z zysków z tej transakcji w rozbudowę segmentów o dobrych perspektywach wzrostu i mniejszej cykliczności w ramach pionów Advanced Intermediates i Performance Chemicals. Kolejne 400 mln euro zostanie przeznaczone na dalsze zmniejszenie zadłużenia finansowego. Około 200 mln euro zostanie wykorzystane na realizację programu skupu akcji własnych.


brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska


Reportaże

Forum

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Prismatic

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-04-14

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08