Lanxess piąty raz z rzędu w Dow Jones Sustainability Index World

Lanxess piąty raz z rzędu… Od 21 września 2015 roku koncern Lanxess po raz piąty z rzędu znajdzie się w indeksie Dow Jones Sustainability Index World. Skład tego indeksu zrównoważonego rozwoju określany jest raz w roku, z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym o istotnym znaczeniu dla sytuacji finansowej spółek.

Przy określaniu składu indeksu stosowana jest zasada wybierania podmiotów najlepszych w danej klasie. Jedynie najlepsze 10 proc. ocenianych spółek z każdej branży zostaje włączonych do indeksu DJSI World. W tym roku koncern Lanxess został wyróżniony zwłaszcza za zaangażowanie w dziedzinach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, kodeksów postępowania i zgodności, zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego, zarządzania relacjami z klientami, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa i zarządzania innowacyjnością.

Indeks DJSI sporządza S&P Dow Jones Indices, jeden z najważniejszych światowych podmiotów oferujących indeksy finansowe, we współpracy z RobecoSAM, spółką zajmującą się zarządzaniem aktywami, wyspecjalizowaną w dziedzinie zrównoważonego inwestowania. W tym roku do udziału w ocenie zaproszono 3400 największych na świecie spółek zarówno z krajów rozwiniętych, jak i z rynków wschodzących.

Koncern Lanxess jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych, półproduktów oraz specjalistycznych substancji chemicznych. W 2014 roku Lanxess osiągnął sprzedaż o wartości 8 mld euro. Obecnie koncern zatrudnia ok. 16,3 tys. pracowników i posiada 52 zakłady produkcyjne na całym świecie. Firma należy do głównych indeksów zrównoważonego rozwoju: Dow Jones Sustainability Index (DJSI World i DJSI Europe) oraz FTSE4Good.

Czytaj więcej:
Giełda 150

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska

Reportaże

Forum