Lanxess z nową ofertą barwników

Nowe wyzwania regulacyjne dla środków biobójczych

Producenci farb i lakierów podlegają coraz bardziej restrykcyjnym wymogom w zakresie wartości progowych etykietowania i innym wymaganiom, w tym dotyczącym wymywania substancji czynnych. Nowa seria produktów jednostki Material Protection Products (MPP) stanowi doskonałą odpowiedź na te wyzwania regulacyjne i techniczne i pozwala klientom na odpowiednie zmodyfikowanie strategii dotyczących konserwantów.

Ostrzeżenia dotyczące czynników uczulających i informowanie o alergenach na etykietach odgrywają coraz większą rolę w ocenie środków biobójczych. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaproponowała znaczne obniżenie wartości progowych etykietowania dla metyloizotiazolinonu (MIT). MIT to jedna z najczęściej stosowanych na świecie substancji czynnych przeznaczonych do konserwacji produktów przechowywanych w puszkach. Niższe wartości progowe dla tej substancji czynnej oznaczałyby, że produkty skierowane od klientów indywidualnych przekraczające te wartości graniczne dla MIT w przyszłości będą mogły być sprzedawane jedynie użytkownikom profesjonalnym.

Preparaty zawierające zamiast MIT związki izotiazolinonu (BIT, CMIT/MIT, OIT) lub bronopol są już dostępne. Koncern Lanxess prowadzi również badania nad połączeniami z innymi nieuczulającymi czynnymi substancjami biobójczymi.

- Nasi eksperci w dziedzinie rejestracji współpracują z komitetami różnorodnych stowarzyszeń i utrzymują kontakt z władzami, aby upewnić się, że mogą pomóc przygotować naszych klientów na nadchodzące zmiany legislacyjne - podkreśla Nicolas Gallacier, globalny dyrektor marketingu ds. konserwantów przemysłowych i powłok w jednostce MPP. - Pokazuje to, że koncern Lanxess jest kompetentnym partnerem, który umożliwia producentom farb i lakierów skuteczne działanie na rynku.

Oprócz znakowania czynników uczulających kolejną ważną kwestią jest zrównoważony rozwój. W związku z tym producenci farb i lakierów muszą stawić czoło wyzwaniu polegającemu na nieustannym zmniejszaniu wymywania środków biobójczych z ich produktów. Na targach European Coatings Show koncern Lanxess przedstawi nowej generacji środki konserwujące należące serii "Preventol next".

Preventol next A 29-D i Preventol next A 31-D to połączenie środków grzybobójczych i glonobójczych, które uzyskały doskonałe wyniki w testach laboratoryjnych oraz w dwuletnich testach starzenia w warunkach zewnętrznych w wilgotnym klimacie. Innowacyjna technologia spowolnionego uwalniania stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przemysłu na produkty o niskim poziomie wymywania i oddziaływania na środowisko.

Przemysłowe środki chemiczne do wysokiej jakości preparatów

Na targach European Coatings Show koncern Lanxess prezentuje również swoje produkty benzylowe. Najważniejszym produktem jest alkohol benzylowy do produkcji wysokiej jakości preparatów barwiących i pokrywających. Koncern jest głównym producentem wysokiej jakości substancji, a proces produkcji prowadzony jest w zakładach w Indiach i Niemczech. Dzięki posiadaniu dwóch zakładów na różnych kontynentach koncern Lanxess znajduje się w doskonałej pozycji, aby dostarczać tę ważną substancję chemiczną międzynarodowym firmom o dużej liczbie zakładów oraz małym i średnim przedsiębiorcom w wielu krajach.

Czytaj więcej: Barwniki 75

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A