Leasing w branży tworzyw coraz popularniejszy

Leasing w branży tworzyw coraz…
Z danych opublikowanych przez Związek Polskiego Leasingu wynika, iż wartość maszyn sfinansowanych przez firmy leasingowe dla podmiotów działających w branży tworzyw i obróbki metalu wyniosła w pierwszej połowie br. 813 mln zł, o 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W porównaniu z rokiem 2012 udział pożyczek udzielonych w tym segmencie przez firmy leasingowe zwiększył się do 106 mln zł, co oznacza ponad 20-procentowy wzrost. Udział rynkowy pożyczki zdecydowanie wzrósł we wszystkich branżach, co jest wynikiem korzystania przez przedsiębiorców z dotacji unijnych. Po pierwszym półroczu 2012 roku łączne finansowanie tą metodą osiągnęło poziom 1,77 mld zł, natomiast w analogicznym okresie bieżącego roku wynik ten wynosił już 2,13 mld zł.

- Firmy, które zajmują się produkcją tworzyw sztucznych i obróbką metalu, potrzebują specjalistycznych i kosztownych maszyn: wtryskarek, wytłaczarek, obcinarek, frezarek, wykrawarek czy nawet całych linii produkcyjnych, których nie mogą często sfinansować ze środków własnych - mówi Daniel Mrozek z BZ WBK Leasing. - Firmy wybierają najczęściej zewnętrzne źródło finansowania,
ze względu na możliwość rozłożenia płatności w czasie, zachowanie płynności finansowej i możliwości optymalizacji podatkowej.

Według analiz Związku Polskiego Leasingu sektor leasingowy maszyn może skorzystać z widocznych symptomów ożywienia gospodarczego, szczególnie w sektorze MŚP. Także specjaliści firm leasingowych są przekonani o korzystnym trendzie:

- Inwestycje są z jednej strony pochodną unijnych dofinansowań, z drugiej strony mogą dowodzić reaktywacji działań inwestycyjnych firm ze względu na większe wolumeny zleceń, których potwierdzeniem jest odnotowywany wzrost eksportu - dodaje Mrozek. - W drugiej połowie 2013 roku spodziewamy się utrzymania wzrostowego trendu rynkowego w inwestycjach w maszyny specjalistyczne.

Czytaj więcej: Leasing 14