Linia technologiczna do odzysku surowców z opakowań wielowarstwowych

Firma Kamitec opracowała nowoczesną technologię. Chodzi o linię technologiczną przeznaczoną do odzysku surowców z opakowań wielowarstwowych.

Nowatorska technologia firmy Kamitec została niedawno wyróżniona w prestiżowym konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Metoda Chemiczna Kamitec polega na ogrzewaniu opakowań wielowarstwowych lub ich skrawków w rozpuszczalniku organicznym, w którym rozpuszcza się polietylen. W efekcie takiego działania można następnie bardzo łatwo wydzielić aluminium i tekturę. Po odparowaniu rozpuszczalnika nadają się one do ponownego przetworzenia w zakładach specjalistycznych, takich jak papiernie lub huty, na pełnowartościowe wyroby. W dalszym etapie tworzywa są przerabiane na paliwa lub materiał pierwotny.

Dzięki opracowaniu unikalnej technologii wypłukiwania polietylenu sklejającego poszczególne warstwy opakowania możliwe jest łatwe wydzielenie pozostałych składników, czyli aluminium i tektury. Ciecze organiczne używane jako rozpuszczalniki w odróżnieniu od kwasu octowego czy wody mają bardzo niskie ciepło parowania i ciepło właściwe. Z kolei zużycie energii cieplnej i elektrycznej jest niewspółmiernie niskie w porównaniu z innymi stosowanymi metodami.

W wyniku stosowania tej metody można z wysoką wydajnością ok. 99,9 proc. odzyskać wszystkie surowce wchodzące w skład opakowania. Pozostałe 0,1 proc. stanowią zanieczyszczenia wchodzące w skład odzyskanego aluminium.

Należy również podkreślić, że metoda chemiczna Kamitec wychodzi naprzeciw dyrektywom unijnym, gdyż charakteryzuje się niskimi nakładami energetycznymi oraz pozwala na znaczną oszczędność wysokoenergochłonnego surowca jakim jest aluminium, a co za tym idzie zdecydowanie ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Kamitec to firma, która w największej mierze specjalizuje się we wdrażaniu technologii umożliwiających recykling odpadów komunalnych.

Czytaj więcej: Opakowania 1103 Innowacje 302