Lotos Jasło uruchomi instalację rozdrabniania tworzyw poliolefinowych

Lotos Jasło uruchomi instalację…
Spółka Lotos Jasło rozpoczyna realizację projektu związanego z uruchomieniem instalacji do mycia, mielenia i granulowania odpadowych tworzyw poliolefinowych o zdolności przerobowej ok. 4,5 tys. ton rocznie. Będą one wykorzystywane do produkcji folii budowlanych. Czas realizacji zadania nie przekroczy pięciu miesięcy. Pochłonie 3,8 mln zł.

- To ważna decyzja, która dobrze rokuje dla przyszłego rozwoju naszej spółki – ocenia Zdzisław Nisztor, prezes Lotos Jasła. - Likwidacja ulgi podatkowej na produkcję paliw z udziałem komponentu z odpadowych tworzyw sztucznych sprawiła, że zbudowana w Jaśle nakładem kilkunastu milionów złotych instalacja obróbki termicznej odpadowych tworzyw sztucznych od stycznia tego roku już nie pracuje. Musieliśmy więc zmienić strategię profilu działalności naszego zakładu, która teraz zaczyna przynosić pozytywne efekty.

Lotos Jasło zawarło już dwie istotne umowy za 3,8 milion złotych, które znacznie przyspieszają realizację projektu.

Pierwsza dotyczy porozumienia z austriacką spółką Artec Maschinenbau GesmbH i związana jest z dostawą linii do regranulacji odpadowych tworzyw poliolefinowych, którą dostarcza Austriacy. Druga z kolei podpisana została niedawno. PArtnerem Lotos Jasło zostało polskie przedsiębiorstwo Meloplastik, które ma zająć się dostawą linii do mielenia, mycia i suszenia odpadów poliolefinowych.

Zakład firmy Lotos Jasło


Obie linie technologiczne są z sobą integralnie związane i stanowią kompletną instalację przeznaczoną do mycia, mielenia i granulowania odpadowych tworzyw poliolefinowych o zdolności przerobowej ok. 4,5 tys. ton rocznie. Termin ich uruchomienia przewidywany jest na kwiecień przyszłego roku.

Obydwie inwestycje sa pochodną tego, że na początku grudnia tego roku obszary należące do spółek Lotos Jasło i Lotos Park Technologiczny weszły w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefa utworzona w Jaśle obejmuje obszar o powierzchni 10,3 ha. W pierwszym etapie część Strefy utworzonej w Jaśle prawdopodobnie wykorzystana zostanie w związku z projektem spółki Lotos Asfalt. Projekt zakłada budowę fabryki pap, wartej ok. 32 mln zł.

Rafineria w Jaśle powstała w 1888 r. W 1996 r. firma przekształcona została w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Od 2003 r. firma należy do Grupy Lotos, która ma 80,01 proc. jej akcji. Działalność produkcyjna i handlowa spółki obejmuje m.in. przerób ropy, olejów odpadowych oraz frakcji węglowodorowej z przerobu odpadowych tworzyw sztucznych, recykling odpadowych tworzyw sztucznych i olejów odpadowych, produkcję i sprzedaż paliw, wytwarzanie specyfików naftowych.