LyondellBasell Industries wychodzi z Chapter 11

LyondellBasell Industries wychodzi z Chapter 11
Amerykański sąd zatwierdził plan reorganizacyjny przygotowany przez koncern LyondellBasell Industries. Oznacza to, że firma wychodzi z ochrony przynoszonej przez tzw. Rozdział 11. Trwała ona 15 miesięcy.

W specjalnym komunikacie poliolefinowy gigant poinformował, że jego całkowite zadłużenie wynosi aktualnie 7,2 mld dolarów, przy czym 5,2 mld dolarów to zadłużenie netto. W planie naprawczym znalazło się też stwierdzenie, że siedzibą spółki będzie tak jak do tej pory holenderski Rotterdam, a biura administracyjne znajdą się w Houston i właśnie Rotterdamie. Firma przymierza się ponadto do wejścia na giełdę w Nowym Jorku. Do podziału ma być 563,9 milionów udziałów.

Tak zwany Chapter 11 jest procesem prawnym, w ramach którego LyondellBasell złożył wniosek do federalnego sądu upadłościowego o umożliwienie przeprowadzenia mu reorganizacji. Złożenie wniosku uruchomiło mechanizm prawny, który na okres przejściowy pozbawił wierzycieli prawa egzekucji z majątku firmy tych zobowiązań, które zostały zaciągnięte przed złożeniem wniosku.

Proces spowodował też czasowe zawieszenie postępowań prawnych wobec LBI. Chapter 11 kończy się w momencie zatwierdzenia przez sąd planu restrukturyzacji firmy, który winien określać podział wartości majątku firmy względem jej wierzycieli i – jeżeli to możliwe – także i udziałowców.

Powodem wnioskowania o zastosowanie Chapter 11 była w przypadku LyondellBasell Industries ochrona aktywów przedsiębiorstwa w okresie rozwiązywania problemów finansowych, takich jak nadmierne zadłużenie, niedostateczna płynność finansowa.

Czytaj więcej: Ze świata 316