MOL rozpoczął produkcję biopaliw na Węgrzech

MOL rozpoczął produkcję biopaliw…

Inwestycja zrealizowana w rafinerii Danube jest efektem wielu lat prac badawczo rozwojowych, w wyniku których MOL z użytkownika, stał się producentem biopaliw. W opracowanym przez firmę procesie, surowce biologiczne są przetwarzane razem z materiałem kopalnym. Dzięki temu, możliwe jest zwiększenie udziału paliw odnawialnych i redukcja emisji CO2 o 200 tys. ton rocznie, bez negatywnego wpływu na jakość paliw.

- Kupując rocznie ponad 500 tys. ton biopaliw (bioetanolu i biodiesla) do mieszania, MOL przez długi czas był konsumentem biopaliw. Dzięki tej inwestycji, po raz pierwszy stajemy się jednak producentem ekologicznych paliw. Oferując bardziej przyjazne środowisku paliwa, przyczyniamy się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki szerszemu wykorzystaniu surowców z recyklingu. Zgodnie z założeniami zaktualizowanej niedawno strategii ''Shape Tommorow'', planujemy produkować ponad 100 tys. ton biopaliw do roku 2030 - powiedział Gabriel Szabó, wiceprezes Grupy MOL ds. segmentu Downstream.

W procesie, jaki wprowadzono w rafinerii Danube, surowce biologiczne są poddawane przerobowi razem z paliwem kopalnym, w wyniku czego powstaje olej napędowy. W tym celu mogą zostać użyte także oleje roślinne, zużyty olej do smażenia czy tłuszcze zwierzęce. Co istotne, jakość otrzymanego paliwa jest taka sama, jak oleju napędowego otrzymywanego w całości z ropy typu crude. Zaletą tej metody jest to, że pozwala na dalsze zwiększanie udziału biokomponentów w oleju napędowym.

Jednym z głównych celów zarówno Unii Europejskiej, jak i Grupy MOL, jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 netto do roku 2050. Wymagania dotyczące udziału odnawialnych źródeł energii rosną m.in. w branży transportowej. Na rynkach, na których działa MOL, wzrosły zatem również oczekiwania dotyczące stosowania biokomponentów, które do tej pory były spełniane dzięki stosowaniu bioetanolu i biodiesla.

MOL rozpoczął wspólne przetwarzanie surowców biologicznych i kopalnych w ramach projektu badawczo-rozwojowego w 2012 r., opierając się na wynikach badań Uniwersytetu Panońskiego. W kolejnych etapach określono rodzaje i wymagania jakościowe przetwarzanych surowców, a sama inwestycja ruszyła w 2018 r. Obejmowała ona rozbudowę infrastruktury niezbędnej do przetwarzania i przechowywania nowych biomateriałów.

Próbna produkcja ruszyła w marcu ub.r. i działa regularnie od maja. Otrzymywany biokomponent ma zdecydowanie wyższy potencjał redukcji emisji CO2 niż inne rodzaje biopaliw pochodzących z tego samego surowca. Dzięki temu projektowi, redukcja emisji CO2 sięgnie 200 tys. ton rocznie. To tyle, ile zaoszczędziłoby dwustutysięczne miasto przechodząc w całości na ogrzewanie dzięki energii słonecznej. Celem firmy jest dalszy rozwój portfolio surowców z recyklingu, by osiągnąć jeszcze większe oszczędności emisji CO2.

Jednym z głównych założeń strategii MOL Group 2030+ jest rozwój niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego, dzięki inwestycjom w nowe projekty, związane z integracją i utylizacją odpadów, recyklingiem, wychwytywaniem, utylizacją i składowaniem dwutlenku węgla (CCUS), zaawansowanymi biopaliwami oraz możliwym wykorzystaniem wodoru. W ciągu najbliższych pięciu lat, MOL przeznaczy 1 mld USD na projekty związane ze zrównoważonym rozwojem i redukcją emisji, stając się jednym z głównych graczy w tej części Europy i zbliżając się do celu zerowej emisji netto w roku 2050. W tym celu, Grupa zamierza przekształcić swój segment Downstream w wysoko wydajny, zrównoważony, skoncentrowany na chemii biznes.

picture