Masterbacze oparte na barwnikach i nośniku poliamidowym


Jeśli zaś chodzi o barwniki anionowe, to są one wyselekcjonowane kwasowe i metalokompleksowe, odporne na silnie alkaliczno-redukujące środowisko, odporne na wysoką temperaturę przetwórstwa poliamidu, cechują się wysokim stopniem związania z poliamidem, umożliwiają wprowadzenie w masę poliamidowego nośnika do 40 proc. barwnika przy wyczerpaniu kąpieli barwiącej większej niż 95 proc.

Śledząc sposób wiązania barwnika z poliamidem należy zauważyć, że barwniki anionowe wiążą się z poliamidem chemicznie i częściowo rozpuszczają w masie tworzywa. Otrzymanie koncentratów o tak wysokiej zawartości barwnika jest konsekwencją warunków barwienia. Wysoka zawartość jonów wodorowych w kąpieli barwiącej uaktywnia grupy aminowe oraz imidowe poliamidu. Przyjmują one ładunek dodatni i powstają liczne centra zdolne do tworzenia wiązań chemicznych z anionem barwnika. Łatwość tworzenia wiązań chemicznych i penetracji barwnika jest funkcją amorfizmu polimeru, który wzrasta wraz z temperaturą barwienia.

Zalety przedstawionych koncentratów są bardzo szerokie. Obejmują one takie cechy jak: wysoka siła wybarwienia, wysoka trwałość wybarwienia, odporność na światło, kompatybilność z barwionym polimerem, odporność na migrację do kontaktujących się mediów, wysoka odporność termiczna i chemiczna, znaczna czystość, zawartość substancji barwiącej do 40 proc., brak wpływu na parametry fizyko-chemiczne barwionego wyrobu, zakres dozowania od 0,1 do 5 proc., równomierne rozprowadzenie środka barwiącego, podstawowa paleta pozwalająca uzyskać szeroką gamę kolorystyczną, transparentność wyrobów barwionych. Koncentraty nadają się do wyrobów o wysokim połysku.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników to dawny Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem. Przedmiotem jego funkcjonowania są badania naukowe, ekspertyzy, opinie oraz opracowywanie technologii i jej wdrażanie. Zakres działalności to m.in. inżynieria i technologia wytwarzania, przetwarzania i stosowania materiałów polimerowych, żywic, farb i barwników, a także konstruowanie maszyn, urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania materiałów polimerowych, żywic, farb i lakierów.