Medal targów Plastpol dla firmy Friul Filiere

Ciekawym elementem tej technologii jest też zastosowanie specjalnej wytłaczarki jednoślimakowej, która umożliwia wytłaczanie gotowego profilu bezpośrednio z tzw. dryblendu, bez przechodzenia przez fazę granulacji compoundu. Są to wytłaczarki jednoślimakowe z odgazowaniem wraz z dozownikiem wolumetrycznym i specjalnym ślimakiem do plastyfikacji materiałów o niskiej gęstości.

Otrzymywana w wyniku stosowania technologii receptura jest rezultatem badań materiałów, gdzie włókno drewniane o określonych wymiarach, wysuszone w pierwszej fazie procesu do wilgotności poniżej 2 proc. jest wymieszane z PVC, odpowiednio stabilizowanym i posiadającym odpowiednie środki smarne, który powoduje właściwą płynność compoundu i odpowiednie pokrycie włókien.

Mieszanka spieniaczy chemicznych egzo-endotermicznych, które nie są inhibitowane przez włókna naturalne, pozwala na przeprowadzenie procesu spieniania z zamkniętymi komórkami i gwarantuje otrzymanie produktu o powierzchni gładkiej i twardej i o masie wewnętrznej spienionej z mikrokomórkami. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie ciężaru właściwego na poziomie 0,6-0,7 g/cm3. Zawartość składników podstawowych compoundu może się zmieniać w zakresie od 50 proc. do 75 proc. PVC i od 25 proc. do 50 proc. włókien drewna.

Medal targów Plastpol dla firmy Friul Filiere


Taki compound może być przetwarzany zarówno na ekstruderach jednoślimakowych jak i dwuślimakowych przeciwbieżnych bez konieczności przechodzenia przez fazę granulacji. Mieszanie compoundu może być dokonywane na normalnych mieszalnikach stosowanych do mieszania dryblendu PVC.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, wyposaża ona tę instalację w narzędzia do wytłaczania własnej produkcji, które stanowią serce omawianej technologii. Ponieważ szybkość wytłaczania kompozytów z włóknami drewnianymi jest dość ograniczona można stosować narzędzia nie tylko jednostrumieniowe, ale również wielostrumieniowe, polecane przede wszystkim dla profili o wielkościach średnich i małych.

Profile wykonane z kompozytu FFC mogą być stosowane w budownictwie i meblarstwie. Wykazują stabilność kształtu i odporność na wilgoć i ogień i stanowią alternatywę konkurencyjną dla drewna.


Linie do wytłaczania profili i rur, linie do kompandowania, linie do recyklingu, linie do produkcji mieszanek
 

Aktualizacja

Linie do wytłaczania profili i rur, linie do kompandowania, linie do recyklingu, linie do produkcji mieszanek gumowych, linie do przetwórstwa gumy.

Polska