Mieszanki polipropylenu z polieterem fenylowym (PPE)

Na rynku pojawiły się nowe gatunki mieszanek polipropylenu z polieterem fenylowym (PPE). Tym samym udało się połączyć niekompatybilne dotychczas cząstki PPE z bazowym polipropylenem, tworząc blendę materiałową.

Blendy na bazie PPE łączą w sobie własności tworzyw sztucznych PP, PS lub PA z właściwościami polifenylenoeterów. Z kolei PPE (polieter fenylowy) jest tworzywem o bardzo dobrych parametrach mechanicznych. Wysokie temperatury do około 100 st. C nie wywierają większego wpływu na moduł sprężystości i ciągliwość. Tworzywo wyróżnia się również niską absorpcją wilgoci oraz bardzo dobrą odpornością chemiczną na działanie kwasów i ługów.

Najnowszym odkryciem jest blenda PP z PPE. Wynalazcom z uniwesrsytetu w amerykańskim Pittsburghu udało się połączyć niekompatybilne dotychczas cząstki PPE z bazowym polipropylenem, tworząc blendę materiałową. Technologia została opatentowana. Bardzo sztywny, mocny i odporny na wysoką temperaturę materiał może zastępować poliolefiny
termoplastyczne, poliamid i stal, stwarzając różnym branżom nową swobodę kształtowania.

Mieszaniny polipropylenu i polieter fenylowy gwarantują większą swobodę kształtowania bez konieczności rezygnacji z własnych zalet materiału. Tego typu materiały nie wzmacniane lub wzmacniane włóknem szklanym są przewidziane do stosowania w opakowaniach środków spożywczych, technice płynów oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Mieszaniny, o których mowa tworzą m.in. podstawę produkcji wysokowartościowych pojemników wtryskowych przeznaczonych do bezpiecznego transportu przedmiotów wrażliwych m.in. z branży elektronicznej. Ponadto obok wymienionych zalet materiał posiada ciekawą optykę, nadając gotowym pojemnikom atrakcyjny wygląd. Wysoka odporność na temperaturę i zarysowania, duża rozciągliwość powodują przydatność do produkcji zewnętrznych detali karoseryjnych (spojlery), które dzięki temu dają się np. łatwiej malować.

Blendy PP+PPE można użyć również w miejsce tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym w nowym systemie przyjaznym środowisku naturalnemu. Potencjalnymi dziedzinami zastosowań są również narzędzia elektryczne i technika płynów. Kombinacja dużej odporności na wysoką temperaturę z dobrą odpornością na chemikalia i minimalną higroskopijnością stwarzają założenia do projektowania coraz bardziej zwartych i sprawniejszych narzędzi, co prowadzi do obniżki ciężaru i kosztów.