Możliwości oszczędzania energii we współczesnych wtryskarkach

Technologia wtryskiwania i eksploatacja

Nawet najlepsza konfiguracja gniazda produkcyjnego nie zapewni niskiego zużycia energii bez właściwego ich wykorzystania. Ze strony użytkowników działaniami zmierzającymi do obniżenia zużycia energii jest  stałe monitorowanie i optymalizacja procesów wtryskiwania.

Od strony energetycznej cykl wtryskiwania dzieli się na dwa elementy:

  • obciążenie podstawowe(tj. energia zużywana na biegu jałowym, np. podczas chłodzenia),
  • obciążenie procesowe(tj. energia zużywana do realizacji zadań technologicznych wtrysku).

W przypadku standardowych maszyn hydraulicznych obciążenie podstawowe może znacznie przekraczać 50% całkowitego zużycia energii. Natomiast dla maszyn elektrycznych i hybrydowych obciążenie to wynosi tylko 10-20%. Obciążenia we wtryskarce można zbadać mierząc pobór energii. We wtryskarkach pobierana energia jest wykorzystywana do: uplastycznienia, ogrzewania cylindra, zwierania i ruchów formy, wtrysku, docisku, napędów wyrzutnika i rdzeni oraz ruchów agregatu wtryskowego.

Pomocą dla użytkowników wtryskarek jest oferowana przez nas opcja ActiveEcon (dostępna we wszystkich typach naszych maszyn). Opcja ta pozwala nie tylko na pomiary zużycia energii on-line i ich rejestrację, ale oferuje również inne bardziej zaawansowane możliwości, a mianowicie:

  • po wprowadzeniu danych jak: waluta, cena energii i materiału oraz czasu pracy maszyny obliczane są bieżące koszty zamówienia,
  • podczas monitorowania przebiegu cyklu wtrysku korzystając z wykresów zużycia energii w jego poszczególnych fazach można optymalizować proces dostosowując jego ustawienia np. temperatury i profil cylindra, prędkość wtrysku, przeciwciśnienie, siłę zamykania, ciśnienie i czas docisku, czas chłodzenia, obroty ślimaka do optymalnych energetycznie wartości zachowując przy tym wymaganą jakość wyprasek.
analiza-energii

Podsumowanie

Zużycie energii w procesach wtryskiwania dotyczy nie tylko samej wtryskarki, ale ma także miejsce w innych źródłach. Dlatego, aby prowadzić oszczędzanie energii w sposób racjonalny i efektywny należy robić to kompleksowo. Inaczej mówiąc we wtryskowni powinien istnieć zorganizowany system analizowania zużycia energii. System szeroko rozumiany obejmujący pomiary, rejestrację pomiarów, monitoring procesów i optymalizację istotnych pod względem energetycznym parametrów oraz stały profesjonalny nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem całości działań.

Aby uzyskiwać możliwie najniższe zużycie energii w procesach wtryskiwania należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki mające wpływ na jej wielkość i rozpocząć analizę energetyczną (o ile to możliwe) już na etapie konstruowania wypraski.

Podsumowując można stwierdzić, że:

  • podstawowym warunkiem efektywnego oszczędzania energii w procesach wtrysku jest jej pomiar, ewidencja i analiza poszczególnych źródeł poboru energii,
  • w analizie zużycia energii należy uwzględnić wszystkie źródła jej poboru podczas procesu wtrysku, pamiętając że ilość energii zużywanej przez wtryskarkę wynosi tylko ok. 50% całości,
  • wiedza uzyskana w wyniku monitorowania zużycia energii w procesach wtrysku powinna stanowić element analizy przy zakupie nowych maszyn i wyposażenia, ponieważ razem z nową wtryskarką kupujemy energię na cały okres jej użytkowania.

Andrzej ZwierzyńskiProducent wtryskarek do tworzyw sztucznych
 

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych o sile zwarcia do 15.000 kN, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu na całym świecie: w przetwórstwie tworzyw wtryskarki elektryczne, wtryskarki hydrauliczne, roboty, serwis

Polska, 42-200 Częstochowa, Jagiellońska 81/83