Na IdentiPlast prezentacja najnowszych technologii z całego świata

Na IdentiPlast prezentacja… Ponad 190 ekspertów spotkało się na siódmej edycji IdentiPlast, odbywającej się w Brukseli, aby przedyskutować przyszłość recyklingu i odzysku energii z tworzyw sztucznych.

Liczne prezentacje i wystąpienia przedstawicieli zarówno przemysłu tworzyw sztucznych, jak i przemysłu recyklingu, a także Komisji Europejskiej oraz nauki pozwoliły uczestnikom konferencji zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami i innowacjami. Uczestnicy jednogłośnie wyrazili przekonanie, że ostatnie innowacje spektakularnie udoskonaliły recykling tworzyw sztucznych i że ten rozwój technologiczny należy kontynuować. Eksperci podkreślili znaczenie utrzymania zaufania społecznego do metod recyklingu i odzysku energii w dobie kryzysu, będącego zagrożeniem dla ekonomicznej rentowności przemysłu recyklingu.

- Dzielenie się najlepszymi praktykami jak to miało miejsce podczas konferencji IdentiPlast, pomoże nam przezwyciężyć kryzys i wzmocnić wiodąca rolę Europy w dziedzinie gospodarki odpadami i odzysku energii - powiedział organizujący konferencję Wolfgang Siebourg, Dyrektor do Spraw Konsumenckich i Środowiskowych w PlasticsEurope.

Podkreślił także, że branża tworzyw sztucznych nie jest osamotniona w swoich dążeniach. Budujący jest fakt, że przedstawiciele przemysłu, nauki, władz lokalnych i kół decyzyjnych zjednoczyli się w osiągnięciu tego samego celu.

Konferencja IdentiPlast w Brukseli

Uczestnicy konferencji mieli również okazję wybrać zwycięzcę w przeprowadzonym po raz pierwszy podczas IdentiPlast konkursie dla studentów na najlepszą technologię inteligentnego recyklingu i odzysku energii ze zużytych tworzyw sztucznych. Studenci z całej Europy mieli za zadanie zaprezentować swoje innowacyjne pomysły. Komisja Naukowa wybrała sześć najlepszych zgłoszeń i zaprosiła ich twórców do przedstawienia swojej pracy na międzynarodowym forum podczas konferencji IdentiPlast. Zwycięzcą został Carlos López z Uniwersytetu w Walencji w Hiszpanii, za pracę poświęconą etykietom RFID.

Nowością podczas tegorocznej siódmej edycji konferencji IdentiPlast była możliwość zapoznania się z praktyczną stroną technologii recyklingu. Po dwóch dniach wykładów i prezentacji, uczestnicy mieli możliwość obejrzenia instalacji przygotowującej odpady przemysłowe z tworzyw sztucznych do recyklingu, oraz instalacji wytwarzającej produkty z różnego rodzaju zużytych tworzyw sztucznych. Zarówno konkurs IdentiPlast dla studentów, jak i możliwość zwiedzenia instalacji spotkały się z uznaniem uczestników IdentiPlast.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum