Nadchodzi koniec jednorazówek?

Nadchodzi koniec jednorazówek?
Projekt zmian w zakresie gospodarowania lekkimi torbami z tworzyw sztucznych, przyjęty w poniedziałek przez komisję ds. środowiska naturalnego Parlamentu Europejskiego, zakłada, iż do 2019 roku państwa członkowskie o 80 proc. ograniczą zużycie najbardziej powszechnie stosowanych toreb. W tym celu będą miały do dyspozycji szereg instrumentów - od działań finansowych, jak opłaty i podatki, po zakaz sprzedaży.

- Europarlamentarzyści poparli projekt, który przyniesie znaczące ograniczenia w zużyciu tzw. jednorazówek - powiedziała Margrete Auken z frakcji Zieloni / Wolne Przymierze Europejskie. - Jak pokazały przodujące pod tym względem kraje UE, zdecydowane ograniczenie zużycia tego typu toreb jest łatwo osiągalne pod warunkiem przyjęcia spójnej polityki w tym zakresie. Szybkie wycofanie toreb z użytku jest stosunkowo łatwo osiągalnym celem na liście rozwiązań problemów odpadów z tworzyw w środowisku.

Raport w tej sprawie przedstawiony przez Auken został przyjęty stosunkiem głosów 44 do 10 (przy sześcioosobowej absencji). Kolejnym krokiem będzie głosowanie nad wnioskiem, które odbędzie się w dn. 14-17 kwietnia podczas sesji plenarnej w Strasburgu.

- Posłowie PE poparli także propozycję obowiązkowych opłat za torby z tworzyw w sektorze spożywczym oraz mocną rekomendacje wprowadzenia podobnych regulacji w innych branżach - powiedziała Auken. - Ustanowienie cen na jednorazówki jest skutecznym sposobem redukcji ich zużycia.

Przedmiotem proponowanych regulacji są lekkie torby z tworzyw o grubości nie przekraczającej 50 mikronów, które stanowią większość foliówek używanych na terenie UE i których przydatność do ponownego użycia jest niewielka. Częściej niż inne torby z tworzyw trafiają one także jako odpad do środowiska.

Propozycja eurodeputowanych zmierza do ograniczenia zużycia jednorazówek o 50 proc. do roku 2017 i o 80 proc. do 2019 roku. Co istotne, konkretne rozwiązania przyjęte przez poszczególne kraje członkowskie nie będą obejmowały toreb bardzo cienkich, które używane są do pakowania surowego mięsa, ryb i nabiału.

Z kolei foliówki używane do pakowania owoców, warzyw i słodyczy mają być do 2019 roku zastąpione przez torby wykonane z papieru pochodzącego z recyklingu bądź torby biodegradowalne lub kompostowalne; przy czym wymagania dotyczące tych dwóch ostatnich grup powinny zostać zmienione.

Według danych przedstawionych przez UE, w 2010 roku każdy obywatel Unii zużył przeciętnie 198 foliówek, z czego 90 proc. stanowiły torby lekkie. Według szacunków w tym samym roku konsumenci europejscy wyrzucili ok. 8 mld sztuk foliówek.