Nagroda dla najlepszego producenta polimerów w Europie

Nagroda dla najlepszego producenta…

Inicjatywa Polymers for Europe Alliance rozpoczęła proces wyboru najlepszych europejskich producentów polimerów w ramach konkursu  Best Polymer Producers for Europe Awards.Po raz pierwszy w tym roku uwzględniono również polimery techniczne, takie jak PA 6.6 i POM.

Polymer s for Europe Alliance to bezpłatna platforma internetowa, otwarta dla wszystkich podmiotów zainteresowanych konkurencyjnym przetwórstwem polimerów w Europe. Platformę powołało Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) w maju 2015 r. Inicjatywie przewodniczy Ron Marsh, członek zarządu EuPC.

- Nagrody dla Najlepszych Producentów Polimerów zostały stworzone w 2016 roku, aby przywrócić konstruktywny dialog i dobrą komunikację pomiędzy dostawcami i użytkownikami polimerów w Europie. Fakt, że organizujemy już czwartą edycję konkursu, a liczba wyborców rośnie, jest wyraźnym wskaźnikiem sukcesu naszego konkursu - mówi Ron Marsh, przewodniczący Polymers for Europe Alliance

Wszyscy użytkownicy polimerów w Europie mogą uzyskać bezpłatny dostęp do ankiety zadowolenia klientów online oraz ocenić swoich dostawców. Głosować można do 18 maja 2019 r. tutaj: https://www.polymercomplyeurope.eu/pl/content/nagroda-dla-najlepszego-producenta-polimeru-w-europie-pl, po wcześniejszym zarejestrowaniu się na platformie Polymer Comply Europe: www.polymercomplyeurope.eu/node/210/register

Narzędzie do oceny jest łatwe do zrozumienia, przyjazne dla użytkownika i dostępne w kilku językach, w tym w języku polskim, w celu dotarcia do jak największej liczby użytkowników polimerów w Europie.

Przetwórcy tworzywa sztucznego będą mogli ocenić wszystkich swoich dostawców według konkretnego typu polimeru. Każdy dostawca zostanie oceniony według 5 kryteriów. Każde kryterium jest oceniane w skali od 1 gwiazdki " niedostateczny " do 5 gwiazdek "bardzo dobry”.

W konkursie uwzględniono 14 różnych kategoriach typów polimerów: PP, HDPE, LDPE, LLDPE, PET, PVC, PS & EPS, PC, ABS, EVA, PA 6.6, POM, PEEK, polimery techniczne (PBT, PBS itd.)

Finałowa ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w ramach uroczystej kolacji Walnego Zgromadzenia Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) 13 czerwca 2019 r. W Berlinie, gdzie wyłonieni zostaną najlepsi dostawcy w każdej z konkursowych kategorii.

JL

Reportaże

Forum