Najnowszy raport potwierdza kluczową rolę poliamidów DOMO Chemicals

Najnowszy raport potwierdza…

DOMO Chemicals, światowy lider w dziedzinie materiałów inżynieryjnych i zrównoważonych rozwiązań, z dumą ogłasza znaczące osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2023 r., jak wyszczególniono w opublikowanym dzisiaj najnowszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

W roku znaczących postępów i innowacyjnych partnerstw, firma uzyskała międzynarodową certyfikację zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla PLUS (ISCC+) dla trzech zakładów produkcyjnych, ponad 300 produktów PA6 i materiałów inżynieryjnych. Certyfikat ten zwiększa zdolność DOMO do oferowania klientom szerszej gamy rozwiązań opartych na obiegu zamkniętym i bioproduktach, wzmacniając zaangażowanie firmy w innowacje zorientowane na klienta.

W uznaniu rosnącego zaangażowania DOMO w zrównoważony rozwój DOMO Chemicals otrzymało prestiżowy Złoty Medal EcoVadis, co stanowi awans względem Srebrnego Medalu uzyskanego w 2022 roku, z imponującą poprawą wyniku aż o 13 punktów. To wyróżnienie ze strony największego na świecie dostawcy korporacyjnych ocen zrównoważonego rozwoju podkreśla zaangażowanie firmy w zrównoważone praktyki i ciągłe doskonalenie. To także ważny punkt odniesienia dla klientów DOMO, pozwalający na ocenę wyników firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przemyślana współpraca partnerska

Strategiczne partnerstwo było kluczem do sukcesu DOMO. Współpraca z MARTOR, OMV i Mitsubishi Chemical Group umożliwiła nam efektywne wykorzystanie materiałów o obiegu zamkniętym i materiałów pochodzenia biologicznego. Sojusze te odgrywają kluczową rolę w pomaganiu DOMO w osiągnięciu celu, jakim jest sprzedaż 20% wolumenu materiałów inżynieryjnych z gatunków o obiegu zamkniętym i biopochodnych do 2030 r., ponieważ firma osiągnęła już 13% w 2023 r.

Wysiłki DOMO zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) zaowocowały znaczącymi wynikami. Firma osiągnęła 29% redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w stosunku do poziomu bazowego z 2019 r., będąc na dobrej drodze do osiągnięcia celu redukcji o 40% do 2030 r. Ponadto firma zwiększyła wykorzystanie odnawialnej energii elektrycznej o 50% rok do roku, osiągając 18% w całej swojej globalnej działalności w 2023 roku.

zrzut-ekranu-2024-06-20-124615

- Nasze osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2023 r. dowodzą niezachwianego zaangażowania DOMO Chemicals w budowanie lepszej przyszłości poprzez innowacje i współpracę - wyjaśnia Yves Bonte, dyrektor generalny DOMO Chemicals. - Każdego dnia staramy się tworzyć nowe możliwości dla naszych klientów dzięki poliamidom, które sprawiają, że samochody są lżejsze, elektronika bezpieczniejsza, a narzędzia bardziej ekologiczne. Jesteśmy dumni z naszych postępów i zainspirowani zaufaniem, jakim obdarzają nas nasi klienci.

Troska i zaangażowanie

Kultura DOMO oparta na haśle „Caring is our formula” niezmiennie stoi za sukcesami firmy. Yves Bonte - Naszym celem jest promowanie integracyjnego, wspierającego i dynamicznego miejsca pracy, w którym każdy pracownik może się rozwijać.

Ostatnia ankieta Pulse Check wykazała niezachwiane zaangażowanie pracowników, a nowo utworzony Program Pomocy Pracowniczej DOMO zapewnia dalsze wsparcie dla pracowników i ich rodzin. Dzięki wielokulturowej sile roboczej reprezentującej 18 narodowości DOMO szczyci się przestrzeganiem zasad inkluzywności.

Nowy zakład w Chinach jest wyrazem globalnej ekspansji DOMO oraz przykładem zaangażowania grupy w ochronę środowiska i globalnego zasięgu. DOMO pozostaje zaangażowane w napędzanie innowacji i zapewnianie wysokiej jakości miejsc pracy, jednocześnie realizując cele zrównoważonego rozwoju.

- Rok 2023 utorował drogę dla bardziej zjednoczonej i odpornej branży - dodał Yves - Zrównoważony rozwój nie jest celem, ale ciągłą podróżą. Tegoroczny raport jest świadectwem naszej troskliwej formuły odpowiedzialnego postępu. Razem możemy zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość, ponieważ bardzo zależy nam na lepszym jutrze.