Najważniejsze funkcje oprogramowania do druku 3D Softshaper 2019

Najważniejsze funkcje oprogramowania…
Dzięki licencji udzielonej przez Siemens PLM Software, producent przemysłowych drukarek 3D VShaper prowadzi prace programistyczne w oparciu o jądro modelowania bryłowego Parasolid, tworząc oprogramowanie wspierające importowanie i odpowiednie przygotowanie modeli do druku. Najnowsza wersja cieszącego się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród innych producentów drukarek 3D, jak i ich użytkowników oprogramowania Softshaper wprowadza wiele nowości oraz udoskonaleń. Poniżej prezentujemy najważniejsze funkcje nowej wersji Softshaper 2019.

Drzewo procesu technologicznego

W programach typu CAD/CAM/CAE standardem jest tzw. drzewo procesu, które pozwala zwizualizować wykonane prace na modelu. Jest to proste i wygodne narzędzie usprawniające pracę z programem. W programie Softshaper 2019 drzewo procesu pozwala na szybki podgląd parametrów procesu. Zawarte w nim informacje umożliwiają: edycję parametrów wybranego modelu, edycję parametrów poszczególnych grup wyodrębnionych z wybranego modelu, ocenić ilość grup przydzielonych do modelu oraz ich edycję oraz wybór lub odznaczanie modeli do druku.

Prosty i intuicyjny wygląd drzewka pozwala na szybkie zarządzanie obiektami znajdującymi się na scenie, zmianę parametrów całych modeli lub tylko wyodrębnionych grup danego modelu. Mechanizm ten ma szczególne znaczenie podczas prac z wieloma obiektami znajdującymi się na scenie lub obiektami, zawierającymi bardzo małe grupy. Użytkownik otrzymuje narzędzie, w którym w prosty i przejrzysty sposób dokona analizy technologii, weryfikacji warstw, jak również jej modyfikacji.

Drzewo procesu technologicznego

Grupowanie warstw

Mechanizmy takie jak drzewo procesu i parametryzacja wypełnienia podpór i konturów w połączeniu ze sobą tworzą dodatkowe narzędzie pozwalające dowolnie sterować strukturą modelu. Większość dostępnych na rynku aplikacji pozwala modyfikować powyższe parametry dla całego modelu, podczas gdy najnowsza wersja aplikacji Softshaper 2019 wprowadza innowacyjne rozwiązanie modyfikacji warstw, która opiera się o możliwość indywidualnej modyfikacji każdej warstwy.

- Niejednokrotnie chcąc zachować odpowiednią odporność i sztywność modelu użytkownik zmuszony był definiować bardzo gęste wypełnienie lub zwiększyć grubość ścianki dla całego modelu. Dzięki dostępnym w najnowszej wersji oprogramowania Softshaper modyfikacjom warstw wybieramy podejście najbardziej optymalne. Modyfikujemy określone cechy modelu tylko na tych warstwach, na których jest to konieczne oszczędzając czas i materiał przy znacznym zwiększeniu wytrzymałości wydruku i uzyskaniu określonych cech technologicznych - tłumaczy Seweryn Nitek, Software Engineer w Verashape.

Grupowanie warstw