Największy na świecie detal w technologii MuCell


MuCell daje wiele korzyści

Porównując z konwencjonalnym formowaniem wtryskowym, stopione tworzywo we wtryskarce wyposażonej w MuCell łatwiej płynie dzięki zawartemu SCF. Ten sam czynnik redukuje wymagane ciśnienie wtrysku, a co za tym idzie wymaganą siłę zamykania formy. Tak jak w przypadku pokrywy "Loadhog Lid" redukcja może wynieść nawet 60%. Dzięki mniejszej lepkości stopionego materiału można produkować detale o grubości ścianki mniejszej od 1mm. W zależności od zastosowania, można osiągnąć oszczędność na wadze od 10 do 30%. Przy takiej samej geometrii detalu oszczędność 25% wagi powoduje zmniejszenie sztywności detalu tylko o 7%.

Ciśnienie wywierane przez gaz w formowanym detalu działa jak ciśnienie docisku, co powoduje skrócenie czasu cyklu oraz szczególnie trwałe ułożenie łańcuchów cząsteczek.
Przy konwencjonalnym wtrysku w fazie docisku ciśnienie docisku jest wywierane przez wprowadzenie dodatkowego roztopionego materiału. Oznacza to, że wewnętrzne naprężenia w detalu MuCell są drastycznie zredukowane – detal się nie wypacza i wyróżnia się dużą stałością wymiarów.

Engel zaprojektował jednostkę wtryskową specjalnie przeznaczoną do technologii MuCell: ślimak trzysekcyjny (L/D = 24) z kolejną sekcją mieszającą SCF. Gaz azot albo dwutlenek węgla podawany z butli gazowej lub z jednostki generującej gaz, po przetworzeniu do fazy nadkrytycznej jest wprowadzony do stopionego tworzywa poprzez wtryskiwacze gazu. Hydrauliczny akumulator ze sprzężeniem zwrotnym zapewnia optymalną prędkość wtrysku tworzywa do formy. Aby zapoznać użytkowników z tą innowacyjną technologią Engel planuje od lutego 2005 udostępnienie maszyny do testów i nowych projektów w swoim zakładzie w St. Valentin. Dwupłytowa maszyna ENGEL DUO będzie posiadała jednostkę zamykającą formę o sile 15.000 kN i jednostkę wtryskową MuCell ze ślimakiem o średnicy 120 mm.
Proces MuCell® został opracowany w Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA. Od jego wprowadzenia na rynek w 1995 firma Trexel Inc. z Wobrun w USA ciągle rozwija i ulepsza technologię przyznając licencje na jej użytkowanie. Maszyny firmy Engel stanowią przynajmniej ćwierć ze wszystkich około 200 licencji, które zostały przyznane na całym świecie.

Więcej informacji:
Dipl.-Ing. Reinhard Bauer
Communications Department, ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,
Tel.: +43 (0)50 620-0, Fax: -3009
E-Mail: reinhard.bauer@engel.at

Zdjęcia: Engel/Loadhog

Czytaj więcej: Formowanie wtryskowe 120