Nałęczowianka wierzy w recykling - recyklomat w warszawskim biurze firmy

Nałęczowianka wierzy w recykling…

W warszawskim biurze Nestlé na ulicy Domaniewskiej pojawił się recyklomat. Maszyna umożliwia zwrot butelek Nałęczowianki pracownikom i wszystkim gościom odwiedzającym firmę. Recyklomat to część programu edukacyjnego Nałęczowianki, promującego recykling. Oprócz aktywnego edukowania w zakresie właściwego przetwarzania plastiku, Nałęczowianka wyraża także pełne poparcie dla systemu kaucyjnego w Polsce.

Nałęczowianka regularnie angażuje się w edukację dotyczącą poprawnego recyklingu oraz w kształtowanie właściwych postaw w obrębie przetwarzania odpadów. Marka przygotowuje się również do wprowadzenia systemu kaucyjnego (DRS), dla którego wyraziła pełne poparcie i aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia jednego z operatorów tego rozwiązania.

Biuro gotowe na recykling

Biuro Nałęczowianki wzbogaciło się o innowacyjny recyklomat, który jest dostępny dla każdego na parterze biura Nestlé przy ul. Domaniewskiej 32. Maszyna będzie funkcjonować w ramach pilotażowego programu przez najbliższe kilka tygodni, ułatwiając oddawanie butelek Nałęczowianki do recyklingu i stając się symbolem zaangażowania firmy w edukację dotyczącą przetwarzania odpadów. Recyklomat stanowi także przykład wykorzysta-nia nowoczesnych technologii w celu wspierania obiegu zamkniętego. Butelki wrzucane do żółtych koszy oraz recyklomatu w biurze trafiają do recyklera, który przetwarza je na żywicę rPET - materiał wykorzystywany do tworzenia nowych opakowań. Dzięki temu butelka może zyskać „drugie życie”, a firma znacząco zmniejsza ilość odpadów i oszczędza surowce.

Recyklomat w naszym biurze to coś więcej niż tylko urządzenie - to manifest naszej misji zrównoważonego rozwoju, gdzie jednym z celów jest wspieranie powstania systemu kaucyjnego i edukacja w zakresie recyklingu. Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko zapewniamy wygodę i efektywność w oddawaniu i przetwarzaniu butelek, ale także budujemy świadomość dotyczącą recyklingu wśród pracowników i partnerów biznesowych. To symbol naszego zobowiązania do ciągłego doskonalenia odpowiedzialnych praktyk. - mówi Rafał Wróblewski, BEO Nestlé Waters.

ta-8222

Edukacja i praktyka

Nałęczowianka to nie tylko producent naturalnej wody mineralnej, lecz także marka, która poprzez organizację różnorodnych inicjatyw edukacyjnych inspiruje do dbania o planetę. Recykling jest ważnym elementem na wydarzeniach wspieranych przez Nałęczowiankę. Podczas Intel Extreme Masters (IEM) recyklomat ułatwiał oddawanie butelek. Na Runmageddonie firma zadbała o czystość terenu stawiając żółte kosze do segregacji odpadów. Olsztyn Green Festival był wyjątkowy - dwa recyklomaty i akcja sadzenia drzew pokazały, że nawet podczas zabawy można przyczynić się do efektywnego przetwarzania odpadów. A co więcej, za oddane butelki uczestnicy mogli otrzymać vouchery na kolejny festiwal. Te działania dowodzą, że Nałęczowianka nie tylko mówi o recyklingu, ale rzeczywiście wprowadza go w życie.

Butelki w 100% z rPET

W tym roku Nałęczowianka dla litrowych wariantów wody mocny gaz i delikatny gaz wprowadziła na rynek nowe butelki w 100% wykonane z recyklingowanego plastiku (rPET). Nałęczowianka, poprzez swoje działania, konsekwentnie realizuje zobowiązania dotyczące przetwarzania plastiku, przyczyniając się do zwiększenia świadomości na temat recyklingu i inspirując innych do podejmowania działań na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami.