Nanotechnologia wspomaga opakowania barierowe

Nanotechnologia wspomaga opakowania…
W tym roku podczas kwietniowych targów interpack 2008, które odbędą się w niemieckim Düsseldorfie po raz pierwszy będzie można zapoznać się z efektami największego i jednocześnie najważniejszego w tej chwili europejskiego programu skierowanego do branży opakowaniowej. Koszt realizacji zadania to blisko 36 mln euro. Komisja Europejska wyłożyła 19 mln euro.

Cel programu, który opiera się na zastosowaniu na potrzeby opakowalnictwa rozwiązań z dziedziny nanotechnologii, ma zapewnić opakowaniom bazującym na celulozie konkurencyjna pozycję w stosunku do opakowań powstałych z tworzyw sztucznych.

Hasło, które przyświeca odpowiedzialnym za projekt brzmi: "Nowe zaawansowane technologie barierowe stymulują rozwój opakowań papierowych".

Realizowany program pozwolił wprowadzić na rynek papierów specjalnych zupełnie nową metodę wytwarzania materiałów do produkcji opakowań. Dzięki temu realnym ma się stać osiąganie niespotykanych dotąd własności barierowych. Tym samym mają powstawać opakowania z nowych materiałów, które będą bardziej wydajne, łatwiejsze do wtórnego wykorzystania, a przy tym będą ulegać całkowitej biodegradacji.

Rolą skutecznego opakowania jest zabezpieczenie i konserwacja tego, co się w nim znajduje. Często ma to zaś ścisły związek z koniecznością dość długiego przechowywania produktów, których jakość musi pozostać na niezmiennie wysokim poziomie. Oprócz tego opakowanie musi być atrakcyjne dla potencjalnego nabywcy. Aby spełnić wszystkie te warunki, materiały opakowaniowe muszą stanowić skuteczną barierę przed wilgocią, tłuszczami, tlenem i pleśnią oraz zapobiegać utracie aromatu produktu.

Niektóre rodzaje papieru dysponują odpowiednimi barierami bez potrzeby dalszego przetwarzania. Niemniej jednak w wielu przypadkach, aby opakowanie papierowe stanowiło odpowiednie zabezpieczenie, konieczne jest pakowanie w kilka warstw lub z zastosowaniem specjalnych powłok.

Odpowiedzią na te wymagania jest właśnie nanotechnologia, która pozwala na tworzenie zaawansowanych powłok barierowych. Komisja Europejska w ramach omawianego projektu wspomogła kilku europejskich producentów papieru, tak by przy współpracy z ośrodkami naukowymi mogły one prowadzić prace nad nową metodą wytwarzania materiałów opartych na strukturze włókien.

Co to oznacza dokładnie?

Dzięki takim pracom w produkcji papieru opakowaniowego możliwe będzie wykorzystanie nanotechnologii, obróbki plazmowej, biopolimerów oraz biotechnologii.