Nawijanie elastycznych folii opakowaniowych

Gęstość rolki regulowana jest poprzez moment obrotowy, który jest naprężeniem warstwy web przyłożonym przez napęd wrzecionowy. Moment obrotowy wytwarza siłę, która przekazywana jest na warstwy web i dociska wewnętrzne warstwy folii. Moment obrotowy wykorzystywany jest do wytworzenia naprężenia warstwy web w centralnych nawijarkach. W nawijarkach tego typu naprężenie i moment obrotowy są tymi samymi podstawami nawijania, jednakże gdy bęben dociskowy napędzany jest w celu regulacji naprężenia warstwy web, moment obrotowy indukowany w centrum rolki może być niezależnie regulowany. Wszystko po to aby dokonywać kontroli profilu twardości nawijanej rolki.

Kolejnym tematem do rozważenia jest wartość współczynnika tarcia pomiędzy warstwami (COF). Ma on znaczący wpływ na zdolność zastosowania zasad TNT do wytworzenia żądanej twardości rolki bez jej uszkodzenia.

Na ogół folie o wartości współczynnika tarcia międzywarstwowego w zakresie 0,2 – 0,7 dobrze się nawijają. Jednakże prawidłowe nawijanie wolnych od defektów rolek folii wysoko lub niskopoślizgowych stanowi znaczące wyzwanie.

Nawijanie elastycznych folii opakowaniowych


Folie niskopoślizgowe charakteryzują się wysokim współczynnikiem COF tarcia międzywarstwowego. Folie te często dotyka problem blokowania lub fałdowania. W przypadku niektórych produktów niewielkie zniekształcenia lub zmarszczenia mogą zostać zignorowane, lecz w innych produktach takich jak folie czyste optycznie, kolejna warstwa nie zostanie już gładko nawinięta na powstałe ówcześnie zniekształcenia lub zmarszczenia. Zamiast gładkiej powierzchni powstanie nieznacznie większe zniekształcenie. Nawinięcie każdej kolejnej warstwy skutkować będzie tzw. efektem kuli śnieżnej. Jest to zniekształcenie, które wraz z nawinięciem kolejnej warstwy stawać się będzie coraz większe.

Uszkodzenia tego typu nazywane są zwykle węzłami poślizgowymi lub fałdami poślizgowymi. W celu uniknięcia takiego zjawiska folie o wysokim współczynniku COF powinny być nawijane szczelinowo z jak najmniejszą wielkością szczeliny pomiędzy nawijaną rolkę i następną rolkę. Ważne jest również, aby powlekanie miało miejsce jak najbliżej punktu nawijania.

Podsumowując, nawijanie prawidłowych rolek giętkich folii opakowaniowych stanowi wyzwanie. Prawidłowe nawinięcie rolek uzależnione jest od konsystencji folii przekazanych do operacji nawijania. Zadaniem operatora nawijarki nie jest maskowanie słabej jakościowo giętkiej folii opakowaniowej w rolkach przeznaczonych do wysyłki, lecz produkcja rolek folii jak najmniejszymi niedoskonałościami i o jak najwyższej jakości, które użyte mogą być później w procesie produkcyjnym i pozwolą na uzyskanie produktów o wysokiej jakości.

Czytaj więcej: Folia 292 Technologie 458