Nielegalnie przewozili śmieci z Niemiec do Polski

Nielegalnie przewozili śmieci… Na autostradzie A4 w Gliwicach inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym polski przewoźnik wykonywał międzynarodowy transport drogowy odpadów z Niemiec do Polski.

Kierowca nie okazał dokumentu zgłoszenia transgranicznego przesyłania odpadów ani zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów. W przedstawionych inspektorom dokumentach widniała informacja (kod 19 12 04), wskazująca na odpad sklasyfikowany jako tworzywa sztuczne i guma, w rzeczywistości jednak przewożone były odpady komunalne.

Na miejsce kontroli inspektorzy wezwali przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy dokonali dokonali oględzin pojazdu i ładunku, stwierdzając, że odpady stanowiły składniki wstępnie wysegregowane z niesegregowanych odpadów komunalnych zmieszanych. Była to mieszanina odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, puszek metalowych po napojach, kawałków papieru, drewna. Widoczne były inne odpady (rękawice robocze).

Wydzielał się wyraźny zapach, charakterystyczny dla odpadów komunalnych zagniwających. Podłoga pojazdu była mokra, z ładunku sączyła się ciecz, która spływała na ziemię. Gdzieniegdzie widoczne były białe robaki.

O nielegalnym transporcie zawiadomiono policję i prokuraturę, która wszczęła postępowanie w związku z popełnieniem przestępstwa nielegalnego przywozu odpadów do naszego kraju. Powiadomiono też Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który wszczął w sprawie stosowne czynności administracyjne.

Pojazd wraz z ładunkiem został skierowany na wyznaczony parking, gdzie zabezpieczono go do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wszczął wobec polskiego przewoźnika postępowanie administracyjne. Przedsiębiorcy grozi kara w wysokości do 10 tysięcy złotych.

Śmieci


Źródło/Zdjęcia: WITD Katowice

Czytaj więcej:
Prawo 455
Ekologia 631
Relacja 182