Niepewny los foliówki

Trwa faworyzowanie toreb kompostowalnych kosztem oksy-biodegradowalnych – alarmują przedstawiciele tego drugiego sektora.

Miesiąc temu rząd zawiesił pracę nad ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która reguluje kwestię opłat nakładanych na torby foliowe. Zwolnione z opłaty są torby biodegradowalne w kompostowniach. Ustawa nie zwalnia jednak z opłaty toreb wykonanych z tworzywa oksy -biodegradowalnego, czyli ulegającego samoistnej degradacji. Co dalej z ustawą opakowaniową?

Według Ministerstwa Środowiska można zakładać, że ustawa wejdzie w życie wczesną wiosną 2010 r. Do tego czasu będą prowadzone prace mające na celu usunięcie z ustawy wszystkich kontrowersyjnych elementów. Nie wiadomo jednak jak będzie przebiegał proces legislacyjny. Nie wiadomo także dlaczego ustawodawca w dotychczasowym projekcie faworyzuje torby kompostowalne, a pomija oksy-biodegradowalne - tłumaczą przedstawiciele firmy Ecoplastic Polska.

Oksy-biodegradacja polega na samoistnym rozpadzie tworzywa pod wpływem czynników atmosferycznych. W ciągu zaledwie kilku lat odpad z tworzywa oksy-biodegradowalnego całkowicie się utlenia i „znika” z wysypiska albo innego miejsca, w którym został porzucony. Torby oksy-biodegradowalne, nie zostały ujęte w dotychczasowym projekcie ustawy, chociaż mogą stanowić o wiele łatwiejsze i mniej kosztowne rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych w Polsce w porównaniu do biodegradacji. Ich produkcja wymaga jedynie zastosowania dodatku, który nieznacznie podnosi koszty produkcji i nie wymaga inwestycji w zmianę parku maszynowego.

Torby biodegradowalne, które uwzględnione zostały w projekcie ustawy, są w rzeczywistości kompostowalne. Oznacza to, że ich rozkład następuje tylko w kompostowniach. Warto zauważyć, że i tak nieliczne w naszym kraju kompostownie nie są zainteresowane przyjmowaniem odpadów innych, niż organiczne. Poza tym, siatki biodegradowalne są jako kompost bezużyteczne. Jeżeli siatka kompostowalna trafi na wysypisko - w przeciwieństwie do oksy-biodegradowalnej - nie ulegnie degradacji.

Czytaj więcej: Folia 293

brak
 

Dodatki do produkcji oksybiodegradowalnych (oxobiodegradable) miękkich i półsztywnych tworzyw sztucznych, pro-degradanty, dodatki antybakteryjne, antygrzybiczne, antyalgowe w każdej postaci

Polska