Nowa instalacja do produkcji polimeroasfaltów ORBITON w Płocku

Nowa instalacja do produkcji polimeroasfaltów ORBITON w Płocku

ORLEN Asfalt uruchomił w Płocku jedną z największych w Europie instalację do produkcji polimeroasfaltów ORBITON o wydajności dziennej 500 ton. Koszt inwestycji: łącznie instalacji do modyfikacji asfaltów oraz parku zbiorników wyniósł 40 mln zł. Moce wytwórcze instalacji zwiększą podaż lepiszczy drogowych, pozwalając w większym stopniu zaspokoić rosnący od kilku lat popyt.Ze względu na znaczne ożywienie w budownictwie drogowym spowodowane dopływem środków unijnych, rynek asfaltów modyfikowanych w Polsce rozwija się dynamicznie od kilku lat. Posiadane przez ORLEN Asfalt zdolności produkcyjne polimeroasfaltów nie pozwalały na zaspokojenie rosnących potrzeb klientów firmy- stąd w 2004 r. podjęto decyzję o budowie nowej instalacji w Płocku. Produkcję drogowych asfaltów modyfikowanych, sprzedawanych przez ORLEN Asfalt pod marką ORBITON, uruchomiono w 2003 r. w Trzebini i w Warszawie. Mimo krótkiego okresu istnienia na rynku, a także silnej konkurencji, polimeroasfalty znalazły uznanie i swoje miejsce na rynku. Świadczy o tym notowane od 2003 r., coroczne podwojenie wielkości sprzedaży ORBITONÓW, będące głównie zasługą parametrów jakościowych produktu.

Uruchomiona w Płocku instalacja do modyfikacji asfaltów drogowych jest jedną z największych tego typu w Europie. Technologia produkcji została opracowana i jest nadzorowana przez Dział Technologii, Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt.

Jakość produktów znajduje się pod stałą kontrolą. Właściwości gotowych polimeroasfaltów sprawdzane są przez niezależne, akredytowane laboratorium badające zgodności rodzaju, gatunku i wymaganego stopnia modyfikacji

Polimeroasfalty produkowane przez ORLEN Asfalt posiadają wymagane aprobaty techniczne, adekwatne do wytwarzanych rodzajów. Konstrukcja ciągu technologicznego pozwala jednak na zwiększoną elastyczność produkcyjną i wytwarzanie mieszanin asfaltu z modyfikatorami według indywidualnego zlecenia klienta. ORLEN Asfalt planuje już kolejne zmiany technologiczne by w najbliższej przyszłości na tej samej instalacji mogły być produkowane asfalty modyfikowane zgodne z nowymi wymaganiami określonymi w normie europejskiej PN-EN 14023. Obecnie trwają przygotowania laboratoryjne do uruchomienia takiej produkcji.


Czym jest "polimeroasfalt"?

Polimeroasfalt jest to asfalt drogowy zawierający specjalnie dobrany polimer. W wyniku odpowiednich procesów technologicznych następuje połączenie polimeru i asfaltu by w konsekwencji otrzymać produkt o niezwykłych właściwościach, który zwiększa odporność nawierzchni na skoleinowanie i pękanie. Miejsca wskazane dla zastosowania polimeroasfaltów to głównie drogi o znacznym obłożeniu ciężkim ruchem, nawierzchnie skrzyżowań i mostów.


ORLEN Asfalt

Pod nazwą Orlen Asfalt spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 lipca 2003r. Udziałowcami spółki są PKN ORLEN S.A. posiadający 82,46 % udziałów oraz Rafineria Trzebinia 17,54 % udziałów. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.635.000 PLN. Władze spółki stanowią zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza oraz zarząd.

Orlen Asfalt Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oraz sprzedażą produktów asfaltowych. Aktualnie ofertę Spółki stanowią asfalty drogowe, modyfikowane ORBITON, przemysłowe oraz lepiki i specyfiki asfaltowe.
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. posiada dwa centra produkcyjne i handlowe w Płocku i w Trzebini, skąd odbiorcy w całej Polsce są zaopatrywani w produkty Spółki. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej załodze, Spółka może nieustannie doskonalić i rozwijać swoją działalność rynkową i w ten sposób umacniać swoją pozycję na rynku.

Załogę spółki tworzy 140 pracowników: 96 osoby w Płocku - w tym 66 zatrudnionych przy produkcji asfaltów; 44 osoby w Trzebini - w tym 37 zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji asfaltów.Orlen Asfalt

Czytaj więcej: Inwestycje 717