Nowa odmiana ABS z recyklingu

Nowa odmiana ABS z recyklingu Spółka Axion Polymers opracowała nową odmianę trwałego i wytrzymałego tworzywa ABS w całości wytworzonego w procesie recyklingu. Przeznaczona jest ona do stosowania w procesach formowania wtryskowego, szczególnie w produkcji na rzecz sektora budowlanego i motoryzacji, a jej zastosowanie pozwala na ograniczenie kosztów i zmniejszenie śladu węglowego.

Recyklat pod nazwą Axpoly otrzymuje się z niemetalicznej frakcji odpadów pochodzących ze zużytych samochodów. Przeprowadzone studium LCA wskazuje, iż użycie tworzywa pozwala zredukować ślad węglowy o dwie trzecie w porównaniu z pierwotnym tworzywem produkowanym z surowców petrochemicznych - na każdą tonę wyprodukowanego recyklatu przypada oszczędność 2,1 t ekwiwalentu CO2. Taka ilość CO2 jest równa wpływowi, jaki wywiera na środowisko przejazd dystansu 1800 mil przez 44-tonowy pojazd w ramach transportu kombinowanego.

Dodatkową korzyścią wynikającą ze stosowania recyklatu jest stabilna i konkurencyjna cena, która nie jest uzależniona od chwiejnego rynku ropy naftowej.

Aby pozyskać potrzebne tworzywo, najpierw odpady tworzywowe są separowane mechanicznie w zakładach SWAPP w Manchesterze, a następnie poddawane są dalszej obróbce na instalacji do compoundingu w Salford. Wszystkie partie produkcyjne są monitorowane, dzięki czemu można dotrzeć do źródła surowca - jest to część zintegrowanego, zamkniętego systemu odzysku materiałów w przemyśle samochodowym.

- Możliwość śledzenia pozwala producentom rozszerzyć zielone poświadczenia dla produktów, np. dla branży budowlanej i samochodowej, oraz ich tańsze produkowanie aniżeli przy użyciu polimerów pierwotnych - mówi Mark Keenan z firmy Axion Polymers. - Nasze nowe tworzywo r-ABS idealnie nadaje się do procesów formowania tłocznego.

- Przeprowadziliśmy zestawienie służące porównaniu fizycznych właściwości r-ABS Axpoly z konkurencyjnymi produktami, jak również ręcznie sortowanych detali ABS pochodzących z recyklingu paneli telewizorów - dodaje dr Pasika Chongcharoentaweesuk. - Rezultaty wskazują, że nasze zaawansowane procesy recyklingu pozwalają wyprodukować produkty o właściwościach odpowiadających podobnym produktom na rynku i czystości porównywalnej z procesami ręcznego sortowania.

Właściwości standardowego tworzywa Axpoly r-ABS52 1009 mogą być modyfikowane zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta z wykorzystaniem instalacji do compoundingu i laboratorium znajdującego się w zakładach firmy.

Reportaże

Forum