Nowa spółka PKN Orlen S.A. i Firmy Chemicznej DWORY S.A.

Nowa spółka PKN Orlen S.A. i Firmy Chemicznej DWORY S.A.
W dniu 16 października 2006 roku została zawarta umowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Firmą Chemiczną Dwory S.A. dotycząca utworzenia spółki joint venture pod nazwą ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. Celem działalności spółki będzie produkcja i sprzedaż chemikaliów organicznych.


Kapitał zakładowy nowopowstałej spółki wynosi 12.000.000 zł. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. objął 51% kapitału zakładowego ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. za łączną kwotę 6.120.000 zł, a Firma Chemiczna "Dwory" S.A. objęła 49 % kapitału zakładowego ETYLOBENZEN Płock Sp. o.o. za łączną kwotę 5.880.000 zł. Zarząd utworzonej Spółki jest dwuosobowy a Prezes Zarządu zarekomendowany został przez PKN ORLEN S.A.

Podstawową działalnością spółki będzie produkcja etylobenzenu na potrzeby Firmy Chemicznej Dwory S.A., będącego podstawowym surowcem do produkcji styrenu.

Dla Dworów inwestycja ta będzie formą integracji surowcowej, dla PKN ORLEN S.A. drogą do opłacalnego zagospodarowania wytwarzanych surowców petrochemicznych.

Z uwagi na dostępność surowców służących do produkcji etylobenzenu - etylenu i benzenu - wytwarzanych przez PKN Orlen S.A. , instalacja powstanie Płocku. Budowa instalacji potrwa około dwóch lat. Jej zdolności produkcyjne wyniosą ok. 120 tys. ton/rok.


Czytaj więcej: Joint venture 21