Nowe masterbacze firmy Gabriel-Chemie

Nowe masterbacze firmy Gabriel-Chemie Austriacka firma Gabriel-Chemie wprowadziła na europejski rynek trzy nowe koncentraty do poliolefin. Chodzi o serię masterbaczy o nazwie Maxithen.

Pierwszy z trzech nowych produktów Gabriel - Chemie to antybakteryjny masterbaczem, który jest odpowiedni do absolutnie wszystkich rodzajów poliolefin. Jest on oparty na nieorganicznym srebrnym zeolicie. Umożliwia kontrolowane uwalnianie jonów srebra, które zapobiegają rozwojowi bakterii, pleśni i drożdży. Produkt o nazwie Maxithen HP7A4000 AM zapewnia dostateczną stabilność termiczną, która czyni go odpowiednim do wszelkich typów przetwórstwa. Może być on także używany w zastosowaniach na wolnym powietrzu ze względu na swoją pełną kompatybilność z różnymi stabilizatorami UV. Warto również wiedzieć, że ten antybakteryjny masterbacz przynosi szczególne korzyści w takich aplikacjach jak produkcja wyposażenia sanitarnego, wytwarzanie rur, a także różnego typu produktów gospodarstwa domowego.

Drugi z masterbaczy to Maxithen PP 7A4060 NU. Jest to nowa generacja czynników zarodkujących przeznaczonych do użycia w działaniach związanych z polipropylenem. Jest to masterbacz, który zapewnia jeden z najlepszych dostępnych w tej chwili na rynku poziomów klarowności dla polipropylenu. Takie cechy jak doskonałe właściwości organoleptyczne czynią z niego odpowiedni produkt do użycia przy produkcji dotyczącej tworzenia cienkościennych opakowań metodą formowania wtryskowego, butelek powstających na drodze formowania z rozdmuchem oraz termoformowanych tacek i kubeczków.

Trzeci z właśnie wprowadzonych masterbaczy to Maxithen PP 7A4070 FR. Jest to nowy środek zmniejszający palność do polipropylenu, który spełnia dodatkowo prawie wszystkie standardy związane z klasami palności. Utworzony został na nowym nie fluorowcowym chemicznym podłożu. Masterbacz oferuje wysoką stabilność termiczną i stabilność na działanie UV w chwili gdy mamy do czynienia z unikaniem rozpadu korozyjnego podczas procesu przetwórczego. Masterbacz wymaga stosunkowo niskiego stopnia dawkowania i jest przeznaczony przede wszystkim do aplikacji związanych z bardzo cienkimi foliami.

Firma Gabriel-Chemie Group specjalizuje się w dziedzinie barwienia i uszlachetniania tworzyw sztucznych. Istnieje już niemal 60 lat i zalicza się do wiodących producentów barwników do tworzyw sztucznych w Europie. Rocznie generuje obroty w wysokości ponad 70 mln euro. Działa również w naszym kraju.

Czytaj więcej:
Barwniki 114
Nowości 335