Nowe nazewnictwo kauczuku butylowego firmy Lanxess

Nowe nazewnictwo kauczuku…
Koncern Lanxess dokonał zmiany nazewnictwa oferowanych kauczuków butylowych. Będą one dostępne pod marką X_Butyl, która została zastosowana do wszystkich gatunków produktu - np. Regular Butyl 301 zmienił nazwę na Lanxess X_Butyl RB 301, Bromobutyl 2030 otrzymał nazwę Lanxess X_Butyl BB 2030, a Chlorobutyl 1240 to obecnie Lanxess X_Butyl CB 1240.

Lanxess X_Butyl RB to kopolimer wyprodukowany z izobutenu oraz niewielkich ilości izopropenu, wyróżniający się wysoką nieprzepuszczalnością gazów oraz dobrą odpornością na działanie wysokich temperatur, czynników pogodowych oraz ozonu. Jest ponadto bardzo odporny na środki chemiczne i wykazuje wysoką zdolność do pochłaniania energii. Poza produkcją rur kopolimer ten wykorzystuje się również do wytwarzania wewnętrznych warstw zbiorników oraz pasów napędowych.

Lanxess X_Butyl CB to kauczuk syntetyczny, który wytwarza się poprzez chlorowanie X_Butylu. W porównaniu do zwykłego kauczuku butylowego charakteryzuje się krótszym czasem wulkanizacji oraz lepszą przyczepnością do innych nienasyconych polimerów. Odporność na działanie wysokich temperatur i ozonu wulkanizatów chlorobutylu jest ogólnie rzecz biorąc lepsza niż tych wykonanych ze zwykłego butylu. Wulkanizaty chlorobutylu wykazują również większą odporność na pęknięcia wynikające ze zużycia materiału oraz większą podatność na odkształcenia trwałe.

Lanxess X_Butyl BB - bromowany X_Butyl pozwala na osiągnięcie właściwości wulkanizatów w znacznym stopniu zbliżonych do właściwości produktów z chlorowanego X_Butylu. Wulkanizacja odbywa się jednak szybciej i możliwe jest dalsze zwiększenie przyczepności materiału do innych nienasyconych kauczuków.

Inną nowością Lanxess jest specjalna strona internetowa, zawierająca wiele informacji na temat produktów marki X_Butyl, innowacji oraz zastosowań, a także ulepszony portal obsługi klienta.


LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A