Nowe rozwiązanie BASF dla energetyki wiatrowej

Nowe rozwiązanie BASF dla energetyki wiatrowej
Opracowana przez firmę BASF technologia Relest Wind LEP zwiększa wytrzymałość łopat turbin wiatrowych, zwłaszcza na ich krawędziach. To istotna zaleta w przypadku urządzeń, których cykl życiowy wynosić powinien przynajmniej 20 lat, aby ich eksploatacja była ekonomicznie efektywna.

Łopaty turbin wiatrowych narażone są na pracę w warunkach olbrzymich naprężeń. Prędkość na krawędziach natarcia łopat wirnika wiatrowego może sięgać 300 km/h, ponadto trzeba również uwzględnić wpływ deszczu, gradu, śniegu, piasku i promieniowania UV. Najbardziej narażone na te negatywne czynniki są krawędzie łopat turbin wiatrowych. Dzieje się tak, ponieważ łopaty wirnika, których długość może wynosić 90 metrów, zbudowane są z połączonych ze sobą elementów. Klejone łączenia biegną wzdłuż krawędzi natarcia łopat.

- Aby zabezpieczyć krawędzie łopat przed erozją, działaniem piasku i wody, opracowaliśmy nowy produkt Relest Wind LEP - mówi dr Harald Müller z firmy BASF. - Nowa generacja powłok poliuretanowych jeszcze lepiej ochrania ten wyjątkowo wrażliwy obszar przed działaniem sił zewnętrznych.

Podczas badań nad oddziaływaniem deszczu na powierzchnie turbin okazało się, iż technologia BASF oferuje cztery razy większą odporność na czynniki zewnętrzne w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Specjalistyczne testy zostały wykonane placówce BASF w Oldenburgu. Urządzenie pomiarowe zgromadziło dane, które odpowiadają wartościom rzeczywistym. W czasie badania próbki obracały się na specjalnych uchwytach, które osiągały prędkość 550 km/h. Następnie do testu wykorzystano krople wody (ok. 30 litrów na godzinę), które kierowano na materiał badany przy pełnej prędkości. Ten układ doświadczalny stworzył warunki bardzo podobne do rzeczywistego środowiska pracy łopat turbin wiatrowych.

- Produkt musi odpowiadać indywidualnym potrzebom naszych klientów - powiedział Müller. - Powłoka łopat turbin wiatrowych nakładana jest na wiele sposobów, w zależności od producenta, np. przy pomocy pędzla, wałków lub poprzez natrysk. Produkt ten daje możliwość wykorzystania wszystkich wymienionych metod.

Inną zaletą farby jest możliwość nakładania jej w różnych warunkach klimatycznych oraz możliwość poddawania powłoki obróbce szlifierskiej w celu naprawy nawierzchni po uszkodzeniach mechanicznych.

Poza produktami przeznaczonymi do ochrony krawędzi łopat, BASF posiada w swojej ofercie powłoki dla turbin wiatrowych z rodziny Relest o różnorodnym przeznaczeniu. W jej skład wchodzą żelkoty, szpachlówki, środki zabezpieczające krawędzie i powierzchnię. Składają się z poliuretanowych bezrozpuszczalnikowych i dwuskładnikowych kompozycji i są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi lotnych związków organicznych.brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska