Nowe tworzywo Ecovio koncernu BASF

Nowe tworzywo Ecovio koncernu BASF
Koncern BASF wprowadził na rynek nowe biodegradowalne tworzywo sztuczne przeznaczone do opakowań specjalnych.

Nowy biodegradowalny materiał nosi nazwę Ecovio FS i dołączył do istniejącej linii produktów Ecovio. BASF zoptymalizował istniejące już tworzywo dla dwóch specyficznych zastosowań: do powlekania papieru oraz do produkcji tzw. folii kurczliwych, służących do łatwego pakowania wyrobów.

Z tego też powodu te dwa rodzaje nowego tworzywa nazwano Ecovio FS Paper i Ecovio FS Shrink Film. Po raz pierwszy produkt został pokazany na tegorocznej konferencji European Bioplastics Association - Europejskiego Stowarzyszenia Biotworzyw, która odbyła się w listopadzie. Dostępne są już próbki tego materiału, a pierwsze testy produkcji w zakładach klientów wypadły pomyślnie. Wprowadzenie na szeroki rynek zaplanowano na pierwszy kwartał 2010 r.

Nowe tworzywo Ecovio koncernu BASF

Jak wykazały ostatnie doświadczenia kompostowania, nowy Ecovio FS ulega biodegradacji jeszcze szybciej niż jego poprzednicy, a do tego zawiera więcej surowców odnawialnych. W skład Ecovio FS wchodzi zarówno biodegradowalny poliester Ecoflex FS produkowany przez BASF i obecnie występujący na bazie składników biologicznych oraz polikwas mlekowy otrzymywany z mąki kukurydzianej.

Stosowanie nowego Ecoflex FS podnosi odsetek materiałów pochodzenia biologicznego w Ecovio FS Shrink Film do 66 proc. natomiast w Ecovio FS Paper nawet do 75 proc.

Eksperci, którzy opracowali nowy rodzaj Ecovio FS, skupili się na właściwościach wymaganych dla tych specjalnych zastosowań. - Aby uzyskać skuteczną powłokę papieru, folia wykonana z nowego Ecovio FS Paper musi łatwo dawać się przetwarzać i dobrze przylegać do papieru, nawet jeżeli nałoży się jej cienkie warstwy. Tak powleka się np. papierowe kubki lub kartonowe pudła - wyjaśnia Gabriel Skupin, odpowiedzialny za techniczny rozwój produktów z tworzyw biodegradowalnych BASF.

Natomiast FS Shrink Film ma znakomity stosunek kurczliwości do wytrzymałości, tak że jego odporność na obciążenie mechaniczne dla folii o grubości zaledwie 25 mikrometrów jest większa niż dla tradycyjnych folii z polietylenu o grubości 50 mikrometrów.

Dzięki nowej rodzinie produktów eksperci BASF od tworzyw biodegradowalnych jeszcze bardziej rozszerzają ich asortyment. Firma zmierza do daleko idącej specjalizacji w tej dziedzinie, by sprostać wymogom bardzo specyficznych segmentów rynku. Odzwierciedla się to w nomenklaturze, która obejmuje trzy elementy. Pierwszy określa technologię przetwarzania - w tym przypadku F od "Film” (folia). Drugi, S od „Special” (specjalny), wskazuje na obecność nowego Ecoflex FS na bazie składników biologicznych. Samo zastosowanie znajduje odbicie w trzecim elemencie nazwy, na przykład „Paper” (papier) lub „Shrink Film” (folia kurczliwa).

- Ta konsekwentna metoda nazewnictwa, która zostanie wdrożona wraz z nowymi produktami na początku następnego roku, wskazuje na szeroki potencjał, jaki przewidujemy dla technicznie nowatorskich biodegradowalnych produktów na coraz bardziej zróżnicowanym rynku - wyjaśnia Andreas Künkel, odpowiedzialny w BASF za rozwój rynków dla nowych produktów z tworzyw biodegradowalnych.

Czytaj więcej: Biotworzywa 87

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska