Nowe typy Ultramidu i Ultraduru BASF

Nowe typy Ultramidu i Ultraduru…
Koncern BASF opracował nowe typy Ultramidu i Ultraduru przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi.

Od początku sierpnia 2008 r., czyli od wejścia w życie nowego rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie dobrej praktyki produkcji (GMP) w stosunku do materiałów wchodzących w kontakt z produktami żywnościowymi, BASF wprowadza w ramach europejskiego asortymentu tworzyw sztucznych kilka nowych typów tworzyw szczególnie odpowiednich do kontaktu z żywnością.

Mowa tu głównie o poliamidach 6.6 takich jak np. Ultramid A3K FC (niewzmocniony) i Ultramid A3EG6 FC oraz typach szanek PBT, do których należą niewzmocniony Ultradur B4520 FC i wzmocniony włóknem szklanym Ultradur B4300 G6 FC.

Dodatkowo można otrzymać trzy polimery bazowe Ultradur FC. FC to skrót od "food contact" i wskazuje, że produkt jest przeznaczony do kontaktu z żywnością.

W kuchni znajduje się wiele wyrobów powszechnego użytku, które wchodzą w kontakt z żywnością i mogą być wykonane ze specjalistycznych tworzyw sztucznych. BASF oferuje kilka nowych typów poliamidów (PA) i PBT przeznaczonych do takich zastosowań.

Należą do nich choćby Ultramid A3K FC, Ultramid A3EG6 FC (oba będące PA) obok PBT takich, jak Ultradur B4520 FC i Ultradur B4300 G6 FC (PBT).

BASF dostarcza produkty z certyfikatami zgodności z rozporządzeniem UE w sprawie dobrej praktyki produkcji (GMP) w odniesieniu do tworzyw plastycznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozporzadzenie to weszło w życie w sierpniu tego roku.

Produkty te zapewniają większe bezpieczeństwo konsumentom czego żąda nowy akt prawny.

Zgodnie z treścią rozporządzeń GMP (dobrej praktyki produkcji) w stosunku do tworzyw plastycznych wchodzących w kontakt z żywnością wymaga się poszerzenia systemu zapewnienia jakości i kontroli procesu wytwarzania.

- BASF od dawna przyjął wysokie standardy produkcji tworzyw plastycznych używanych w sektorze spożywczym. Nowe przepisy wymagają od wytwórców tworzyw plastycznych dalszych starań w doborze i zatwierdzaniu materiałów oraz stosowania jeszcze dokładniejszej dokumentacji i kontroli jakości. BASF dostarcza klientom certyfikaty zgodności z normami UE - informują przedstawiciele koncernu.

Produkty z rodziny Ultrason (PSU; PESU; PPSU) i Ultraform (POM) tradycyjnie zajmują silną pozycję rynkową w sektorze spożywczym i oczywiście mają także wszystkie wymagane certyfikaty jakości.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska


Reportaże

Forum

Mariuszklodz

Własna firma produkcyjna 2021-01-14

Erni43l

Poszukiwany/poszukiwana: osoba z wiedzą o recyklingu PET 2021-01-13

Piotrekente

Czas cyklu 2021-01-01

Echo_Plast

Jaki rodzaj folii do szycia elementów odzieży i akcesoriów 2020-10-02

Arys37

Zabrudzone kurtyny PCV 2020-09-22