Nowe wytyczne w zakresie instalacji systemów ociepleń

Nowe wytyczne w zakresie instalacji… Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) opublikowało zaktualizowane warunki techniczne dla prac elewacyjnych związanych z ociepleniem. Opracowanie zatytułowane "Wytyczne ETICS" jest efektem wielomiesięcznej pracy specjalistów skupionych w Komisji Technicznej Stowarzyszenia. Jako pierwsi z dokumentem zapoznają się uczestnicy rozpoczynającej się 7 maja w Ożarowie Mazowieckim II Międzynarodowej Konferencji ETICS, wiodącego forum polskiej branży ociepleń.

- Prawidłowa instalacja systemu ociepleń to jeden z elementów, które decydują o powodzeniu inwestycji ociepleniowej - powiedział Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń. - Nasze stowarzyszenie zawsze to podkreśla i wspiera wykonawców w ich dążeniu do jakości realizowanych prac. Staramy się popularyzować najwyższe standardy także wśród pozostałych uczestników procesu ociepleniowego. Opracowane obecnie warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS to już trzecia edycja publikacji o tej tematyce naszego autorstwa. Jesteśmy przekonani, że, podobnie jak wcześniej, aktualne wytyczne SSO będą jednym z najważniejszych źródeł wiedzy dla fachowców zajmujących się pracami ociepleniowymi.

Prezes Michalak zwraca ponadto uwagę na wyjątkowość "Wytycznych ETICS", które powstały dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu ekspertów z wiodących firm z branży ociepleń, pracujących wspólnie w Komisji Technicznej Stowarzyszenia.

- W grupie tej kumuluje się najlepsza w Polsce wiedza, doświadczenie i dobre praktyki oraz świadomość potrzeb rynku - mówi Michalak. - Takie unikalne połączenie jest gwarancją obiektywizmu i neutralności oraz najwyższego poziomu merytorycznego opracowywanych dokumentów. To tłumaczy popularność naszych publikacji technicznych.

"Wytyczne ETICS" opisują sposób wykonywania robot ociepleniowych, określają metody oceny podłoża wraz z niezbędnymi czynnościami przygotowawczymi oraz zawierają wymagania dotyczące kontroli i odbioru robót. Adresowane są do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego związanego z wykonywaniem ociepleń ścian zewnętrznych budynków, czyli inwestorów, inspektorów nadzoru, firm wykonawczych, kierowników budów oraz projektantów.

Jak podkreśla Dariusz Matysik, koordynujący przygotowanie nowych wytycznych SSO, są one odpowiedzią na rozwój technologii ETICS oraz zmieniające się przepisy, a także coraz bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie izolacyjności ścian.

- W naszej publikacji zwracamy uwagę na znaczenie prawidłowego przebiegu ogółu prac ociepleniowych, począwszy od zaprojektowania ocieplenia, uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji i doboru tylko kompletnych, systemowych zestawów materiałów - powiedział Matysik. - Szczegółowo opisujemy poszczególne etapy wykonania ocieplenia, zgodnie z aktualnymi wymaganiami - z tak dokładną instrukcją wykonawca na pewno ustrzeże się błędów, które mogą zaważyć na efekcie robót i zmniejszyć efektywność energetyczną budynku. Podkreślamy rolę właściwej kontroli w trakcie robót, nawiązując do innego dokumentu SSO, "Niezbędnika instruktora nadzorującego prace związane z montażem systemu ETICS". W naszej opinii upowszechnienie wiedzy o znaczeniu kompleksowego podejścia do inwestycji ociepleniowych jest niezbędne dla dalszego rozwoju polskiej branży ETICS.

Publikacja "Wytyczne ETICS. Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS – wydanie 03/2015" dostępna jest na stronie internetowej SSO w zakładce "Do pobrania".

Czytaj więcej:
Toner 4