Nowe zezwolenie dla spółki Faurecia Gorzów

Nowe zezwolenie dla spółki… 9 kwietnia zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydał nowe zezwolenie na prowadzenie działalności dla spółki Faurecia Gorzów. Nowa inwestycja polegać będzie na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z pomieszczeniami technicznymi, magazynem surowców oraz pomieszczeniami socjalno-biurowymi, budowie parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz dróg i placów, zakup kompletnego ciągu produkcyjnego.

Inwestor deklaruje poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości ponad 56 mln zł oraz zwiększenie zatrudnienia na terenie strefy o 18 nowych pracowników. W ten sposób w zakładach pracować będzie 1660 pracowników. Zakończenie inwestycji planowane jest do dnia 31 lipca 2017 roku.

Spółka Faurecia Gorzów jest producentem części samochodowych. Firma wchodzi w skład globalnego koncernu Faurecia, posiadającego zakłady w 34 krajach całego świata.

Czytaj więcej: