Nowoczesne rozwiązania w pakowaniu żywności

Widoczna świeżość

Sprawdzenie, czy żywność nadaje się do jedzenia, jest obecnie możliwe dzięki specjalnym czujnikom zawartym w opakowaniach. Reagują one w przypadku, gdy w środowisku pojawiają się pewne substancje lub gazy, sygnalizując anomalie odpowiednimi kolorami. W ten sposób w każdej chwili można skontrolować stan, w jakim znajduje się żywność.

Jednym z najczęstszych powodów psucia się żywności jest przerwanie łańcucha chłodniczego. Inteligentne czujniki czasu i temperatury mogą wychwycić tego typu przerwy, sygnalizując to odpowiednim zabarwieniem wskaźnika.

Wielka rola zrównoważonego rozwoju

Konsumenci przywiązują coraz większą wagę do opakowań produktów, które nie tylko powinny być bezpieczne i higieniczne, lecz także muszą spełniać zasady zrównoważonego rozwoju. W większości przypadków kojarzy się to z recyklingiem i składowaniem. W ostatnich latach w wielu krajach rozwój systemu zbiórki i recyklingu, jak również wprowadzenie jasnych celów w zakresie poziomów recyklingu, doprowadziło do znaczącej poprawy sytuacji w tym zakresie. Recykling w Europie się rozwija, a wszystkie kraje UE do 2020 mają poddawać recyklingowi połowę własnych odpadów.

W ocenie opakowania pod kątem zrównoważonego rozwoju ważny jest nie tylko materiał, lecz także jego ilość oraz wielkość opakowania w stosunku do zawartości. Można przy tym dostrzec mocny trend w kierunku użycia surowców odnawialnych, które - zastępując materiały konwencjonalne - mają obniżyć ślad węglowy, przez co są często uważane za elitę w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przy czym badania wskazują, że użycie materiałów konwencjonalnych, jak np. tworzywa sztuczne, przynosi korzyści środowiskowe, gdy cały cykl życia produktów brany jest pod uwagę, przy założeniu efektywnego systemu recyklingu. Ocena stopnia przyjazności dla środowiska wymaga zatem wszechstronnej oceny i wzięcia pod uwagę szeregu czynników w całym łańcuchu wartości.

Opakowania 4.0

Oprócz oczekiwań ze strony konsumentów, przemysł opakowań musi także stawić czoła rosnącym wymaganiom ze strony klientów. Odpowiadając na potrzebę rosnącej elastyczności i efektywności, sektor wprowadza między innymi rozwiązania w zakresie inteligentnej, usieciowionej fabryki, w której klasycznej mechanice towarzyszą nowoczesne czujniki, oprogramowanie i serwis.

Koncepcja Przemysłu 4.0 stała się standardem w przemyśle spożywczym i jest blisko związana z sektorem komponentów, gdzie mocno zaznacza się postęp technologiczny. W ramach specjalnego pokazu na targach interpack pod nazwą "components - special trade fair by interpack" zaprezentowane zostaną zaawansowane napędy, układy sterowania i czujniki, jak również rozwiązania z zakresu przeładunku, oprogramowanie i kompletne systemy automatyzacji.

interpack 2017


Nowoczesne linie nie tylko potrafią niezależnie dostarczać informacji na temat procesu i stanu systemu, lecz także komunikują się ze sobą i dokonują samodzielnie niezbędnych poprawek w procesach.

- A zatem inteligentne produkty indywidualnie kontrolują swój proces produkcji - mówi Hartmut Rauen z VDMA. - A to nie wszystko - dzięki komunikacji w obrębie łańcucha wartości można śledzić w zasadzie cały cykl życia produktu. Dzięki temu możliwe są zupełnie nowe modele biznesowe.

Pionierem w zakresie takich nowoczesnych technologii jest firma Bosch Packaging Technology, która podczas targów interpack zamierza wyposażyć wszystkie przedstawiane urządzenia i procesy w rozwiązanie nowej generacji - Human Machine Interface HMI 4.0. Jedną z cech tego rozwiązania jest intuicyjna obsługa za pomocą urządzenia wyposażonego w ekran dotykowy, podobnie jak w przypadku smartfonów czy tabletów. System raportuje usterki natychmiast, jednocześnie dostarczając informacji na temat możliwych przyczyn i oferując rozwiązanie problemu.

interpack 2017


Opakowania są niezbędne dla współczesnego społeczeństwa. Zwłaszcza odnosi się to do sektora żywności i widoczne jest przede wszystkich w krajach rozwijających się, gdzie występują braki w tym segmencie. Żywność często się tam psuje ze względu na brak opakowania lub jego rodzaj, który jest nieodpowiedni do celów transportu i składowania. Z kolei w krajach wysoko rozwiniętych opakowania mają nie tylko chronić, lecz także muszą posiadać odpowiedni wygląd. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ większość konsumentów decyzję o zakupie konkretnego towaru podejmuje spontanicznie w trakcie zakupów.