Nowy Komitet Techniczny ISO dla branży opakowań

Nowy Komitet Techniczny ISO… W kwietniu bieżącego roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO zatwierdziła propozycję Włoch dotyczącą powołania ISO/TC 313 Packaging Machinery, nowego międzynarodowego komitetu technicznego, który będzie odpowiedzialny za opracowanie norm dla maszyn do pakowania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, projektowania i wydajności.

Decyzja o utworzeniu nowego KT i umiejscowieniu jego sekretariatu we Włoszech jest potwierdzeniem silnej pozycji włoskiego środowiska producentów maszyn do pakowania, branży posiadającej znaczący udział w rynku światowym (80% jej przychodów pochodzi z eksportu).

Przewodniczącym nowego komitetu technicznego ISO/TC 313 Packaging Machinery został Andrea Malagoli, prezes włoskiego koncernu IMA Group. Kandydaturę Malagoliego zaproponowało włoskie stowarzyszenie producentów maszyn do pakowania UCIMA.

Pierwsze spotkanie komitetu zaplanowano na 10 października 2018 r. w Mediolanie we Włoszech.

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) jest organizacją pozarządową zrzeszającą krajowe organizacje normalizacyjne. ISO działa od 1947 r. Do jej członków-założycieli należy Polski Komitet Normalizacyjny. Od chwili swojego powstania, ISO opublikowała ponad 20 000 norm. Organizacja działa m. in. poprzez komitety techniczne będące ciałami kolegialnymi powoływanymi do prowadzenia prac normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych.

JL
Zdjęcie: ©UCIMA

Reportaże

Forum