Nowy antystatyczny poliuretan firmy BASF

Nowy antystatyczny poliuretan firmy BASF
Wyładowanie elektrostatyczne z tworzyw sztucznych są sporym zagrożeniem - mogą spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych i układów scalonych, może nawet spowodować zapłon gazu, pary i pyłów. Na powierzchni polimeru, który jest początkowo elektrycznie obojętny, poprzez kontakt z inną powierzchnią może zgromadzić się ładunek elektryczny. Bez odpowiedniego rozproszenia, ładunek ten może zostać zneutralizowany w niekontrolowany i gwałtowny sposób. Aby rozwiązać ten problem, firma BASF opracowała antystatyczny, termoplastyczny poliuretan (TPU) w postaci granulatu dostępny pod marką Elastostat. Produkt ten jest dostępny jako masterbacz, czyli jako gotowa do użytku mieszanka. Nowy materiał wchodzi w skład rodziny produktów Elastollan.

Dodatek kompatybilny z tradycyjnymi tworzywami

Większość polimerów ma właściwości izolacyjne, są zatem podatne na wyładowania elektrostatyczne. Materiały te mogą nabyć antystatycznych właściwości poprzez dodanie Elastostatu - uzyskiwany efekt antystatyczny jest trwały i nie wymaga szczególnych warunków otoczenia, takich jak np. określona wilgotność powietrza. Co więcej, produkt jest łatwy w przetwarzaniu.

Elastostat jest kompatybilny ze standardowymi tworzywami sztucznymi jak polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren (PS) i ABS. Zmieszanie Elostatu z polimerami daje produkt o wysokiej jednorodności i w ten sposób eliminuje potrzebę zaawansowanego opracowania składu mieszanki. Właściwości materiałów bazowych pozostają praktycznie bez zmian, a dzięki naturalnemu zabarwieniu dodatku, produkt końcowy może być barwiony na dowolny kolor.

Bezpiecznie rozpraszanie ładunków elektrostatycznych

Tworzywa sztuczne o określonych właściwościach elektrycznych są zdolne do rozpraszania ładunków elektrostatycznych w kontrolowany i trwały sposób. Cechą decydującą przy ocenie elektrostatyczności materiałów jest oporność powierzchniowa. Niemiecka norma techniczna TRBS 2153 definiuje właściwości elektrostatyczne materiału pod względem jego możliwości przewodzących i izolacyjnych. Materiał o oporności powierzchniowej wynoszącej mniej niż 106 omów jest przewodzący. Takie materiały są w stanie szybko rozpraszać zgromadzone ładunki, co może spowodować uszkodzenie wrażliwych elementów elektronicznych. Materiały o oporności powierzchniowej większej niż 1012 Ohm określa się jako izolacyjne. Większość tworzyw sztucznych to izolatory, które łatwo się elektryzują poprzez tarcie. Ze względu na ich bardzo niską przewodność elektryczną, ładunki elektrostatyczne mogą pozostać na ich powierzchni przez bardzo długi czas i mogą wynosić nawet kilka tysięcy wolt (na przykład na syntetycznych swetrach). Materiały o oporności powierzchniowej pomiędzy 106 a 1012 Ohm określane są jako polimery wewnętrznie rozpraszające polimery (IDP). Nowy dodatek antystatyczny przeznaczony jest właśnie do tego typu tworzyw.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska