Nowy program recyklingu PET we Wielkiej Brytanii

Najnowszy program badawczy we Wielkiej Brytanii pozwoli na przebadanie innowacyjnych metod recyklingu poużytkowych butelek PET. Celem programu jest opracowanie bardziej wydajnego systemu produkcji regranulatu PET przeznaczonego do kontaktu z żywnością.

Fundusze programu będą pochodzić z programu WRAP (the Waste & Resources Programme) w znacznej mierze wspieranego przez rząd. Program będzie prowadzony przez australijską firmę recyklingową Closed Loop London we współpracy z programem London Remade oraz ekspertami od tworzyw sztucznych z uniwersytetów UK i europejskich firm recyklingowych.

Projekt zakłada określenie najbardziej efektywnych i ekonomicznych metod recyklingu. Przewiduje się serię prób na małą i wielką skalę przy użyciu lokalnych odpadów butelek PET.

Według Roba Pascoe, dyrektora zarządzającego Closed Loop London: "Średni koszt przetworzenia odpadów tworzyw do regranulatu o jakości nadającej się do pakowania żywności wynosi £400-£600 za tonę. Projekt zakłada obniżenie kosztów o około 20%".

Wielka Brytania produkuje około 200.000 ton butelek PET z czego tylko około 15.000 ton jest zbierane do recyklingu w UK i zagranicą. Jeśli koszty recyklingu materiału zostaną obniżone i będą istniały instalacje do przetwórstwa PET, lokalne władze będą wprowadzać w życie zbiórkę i recykling PET.

Rozpoczęły się już testy. Projekt zakończy się w maju 2005, kiedy to zostaną ogłoszone publicznie wyniki prób.

Czytaj więcej: Recykling 416