Nowy środek spieniający firmy DuPont

Nowy środek spieniający firmy…
Firma DuPont Fluorochemicals ogłosiła postępy we wdrażaniu nowego środka spieniającego bazującego na technologii hydrofluoroolefinowej (HFO), która oferuje wysoką redukcję wartości potencjału globalnego efektu cieplarnianego (GWP), a dodatkowo – korzyści związane z efektywnością energetyczną. Jeszcze w 2014 roku DuPont planuje uruchomienie produkcji na małą skalę produkcji środka spieniającego HFO-1336mzz, który zostanie wprowadzony na rynek pod nazwą handlową Formacel 1100. Firma planuje również uruchomienie potencjału produkcyjnego na światowym poziomie, aby sprostać długoterminowym potrzebom rynku na rozwiązania do pianki poliuretanowej o wysokiej wydajności i niskiej wartości GWP.

Środek spieniający Formacel 1100, oparty na HFO-1336mzz, może pomóc znacząco ograniczyć wpływ izolacji ze sztywnej pianki poliuretanowej na środowisko naturalne na całym świecie. Oprócz bardzo niskiej wartości potencjału globalnego ocieplenia i zerowego potencjału niszczenia warstwy ozonowej Formacel 1100 oferuje doskonałą izolacyjność termiczną, pozwalającą na zmniejszenie zużycia energii, co w rezultacie dodatkowo pomaga w redukcji emisji gazów cieplarnianych. DuPont bada między innymi możliwości wykorzystania HFO-1336mzz w zastosowaniach chłodniczych.

- Wykorzystujemy naukę do tworzenia zrównoważonych rozwiązań, które spełniają potrzeby rynku – powiedział Thierry F. J. Vanlancker, prezes DuPont Chemicals & Fluoroproducts. - Komercjalizacja DuPont Formacel 1100 jest tego doskonałym przykładem, ponieważ umożliwi naszym klientom bardziej zrównoważone działanie. W porównaniu ze związkami HFC powszechnie dziś stosowanymi w sztywnych izolacyjnych piankach poliuretanowych, nasz produkt nie tylko odznacza się zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej oraz o ponad 99 proc. niższą wartością potencjału globalnego ocieplenia, ale także zapewnia znaczne korzyści w zakresie efektywności energetycznej.

DuPont jest jedną z pierwszych firm, które ponad 20 lat temu publicznie ustaliły swoje cele środowiskowe.