O formach i tłocznikach z fachowcami

O formach i tłocznikach z fachowcami
22 marca w Bydgoszczy odbędzie się seminarium NX Mold & Die Design pod nazwą "Wspomaganie Projektowania i Wytwarzania Form i Tłoczników". Poświęcone ono będzie praktycznym rozwiązaniom technicznych problemów występujących przy wdrożeniach oprzyrządowania. Szkolenie poprowadzą przedstawiciele firmy CAMdivision sp. z o.o. z Wrocławia, konstruktorzy mający na swoim koncie kilkaset form uruchomionych w przemyśle.

NX (dawna nazwa UNIGRAPHICS) to oprogramowanie umożliwiające wspomaganie procesów konstrukcji i wytwarzania form wtryskowych, rozdmuchowych, do termoformowania, gumy, szkła, odlewniczych, blisterów, projektowania tłoczników wielotaktowych i procesów głębokiego tłoczenia. Szkolenie przeznaczone jest zwłaszcza dla konstruktorów form wtryskowych i tłoczników oraz technologów, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z tymi właśnie zagadnieniami.

Szczegółowy program obejmuje między innymi prezentację:
  • NX Mold Wizard - wspomaganie procesu projektowania form wtryskowych (przeciwdziałanie wadom wyprasek na etapie koncepcji formy, analiza technologiczności wypraski i symulacja wtrysku, konstrukcja parametrycznego modelu 3D formy, weryfikacja konstrukcji formy, symulacja kinematyczna pracy formy, automatyzacja procesu generowania dokumentacji złożeniowej i wykonawczej 2D, wykorzystanie istniejących modeli form w nowych projektach)
  • FCPK Bytów - nowe biblioteki 3D części znormalizowanych w NX Mold Wizard
  • NX Progressive Die Wizard – projektowanie tłoczników wielotaktowych
  • One Step Formability - nieliniowe rozwinięcia blach
  • NX CAM - generowanie obróbki form i prototypów dla frezarek 3-5 osiowych
  • SANDVIK Coromant - najnowsze rozwiązania do obróbki form i tłoczników
  • Książki NX Mold Design & NX Progressive Die Wizard - nowa polska książka.
Seminarium odbędzie się w Regionalnym Centrum Innowacyjności działającym w ramach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Współorganizatorami są Zakład Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw UTP oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Przedstawiciele firm zainteresowanych uczestnictwem w seminarium mogą zgłaszać uczestnictwo kontaktując się z firmą CAMdivision sp. z o.o.

Czytaj więcej: Szkolenia 56

brak
 

CAMdivision oferuje kompleksowe rozwiązania CAx/PLM, w tym do konstrukcji elementów i form wtryskowych, które powiązane są ze specjalistycznymi usługami, szkoleniami i pełnym wsparciem technicznym po wdrożeniu

Polska