O recyklingu w Serocku

O recyklingu w Serocku
Warsztaty dyskusyjne, które odbyły się w dniach 21-22 marca w Serocku, zostały zorganizowane przez Fundację PlasticsEurope Polska we współpracy z firmą doradczą Genplast.

Recy-Plast ma być platformą wymiany doświadczeń krajowych recyklerów tworzyw sztucznych. Podczas cyklicznych spotkań przedstawiciele branży będą dyskutować o aktualnym stanie sektora oraz poszukiwać ścieżek rozwoju tej branży w najbliższych latach.

Pierwsze spotkanie zgromadziło ponad 30 przedstawicieli firm zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych, przedsiębiorstw sektora odzysku energii z odpadów oraz innych podmiotów sektora gospodarki odpadami.

Podczas warsztatów omawiano między innymi takie zagadnienia, jak recykling jakościowy, otoczenie prawne branży recyklingu tworzyw sztucznych, nowoczesne technologie sortowania, źródła odpadów tworzyw sztucznych do recyklingu czy technologie odzysku energii z tych odpadów.

Uczestnicy wydarzenia wskazywali konkretne problemy wymagające rozwiązania. Podjęto między innymi dyskusję na temat konieczności konsekwentnego wdrażania i skutecznej egzekucji prawa odpadowego, wraz z mechanizmami sprzyjającymi odchodzeniu od składowania odpadów (np. wprowadzenie zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych czy szybkie podnoszenie opłat za składowanie). Inną poruszoną kwestią było uruchomienie efektywnych narzędzi finansowego wsparcia, które umożliwiłyby pełen odzysk wartości odpadów tworzyw, zarówno poprzez recykling jaki odzysk energii z odpadów. System istniejący dzisiaj, tj. poprzez organizacje odzysku, w ocenie zgromadzonych w niewielkim stopniu spełnia założone funkcje.

Efektem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska końcowego zawierającego między innymi wnioski wynikające z dyskusji. Dokument został skierowany do Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz do odpowiednich komisji Parlamentu RP.

Kolejne spotkanie planowane jest na jesień. Jego tematem będą sposoby organizowania się branży w celu zwiększenia możliwości oddziaływania.

Czytaj więcej: Recykling 414 Konferencje 191