O tworzywach sztucznych nad Menem

O tworzywach sztucznych nad Menem
W pierwszej połowie kwietnia we Frankfurcie nad Menem odbyła się tradycyjna wiosenna konferencja prasowa PlasticsEurope skierowana dla prasy branżowej z obszaru Europy Środkowej. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział kilkunastu dziennikarzy z Niemiec, Austrii, Czech, Węgier i Polski. Spektrum poruszanych tematów było szerokie i obejmowało m.in. takie zagadnienia jak relacje między branżą tworzyw a polityką klimatyczną, problem zanieczyszczenia mórz, społeczny odbiór tworzyw sztucznych czy perspektywy stojące przed tworzywami pochodzenia biologicznego.

Problematykę polityki klimatycznej UE naświetliła dr Tina Buchholtz. Omówieniu systemu handlu emisjami ETS oraz niemieckiej ustawy o energii odnawialnej EEG towarzyszyło w jej wystąpieniu przedstawienie rozlicznych korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych w życiu codziennym. Tworzywa sztuczne stosuje się obecnie powszechnie w izolacjach budynków, jako elementy lekkich aut bądź opakowań chroniących żywność. Z punktu widzenia ekologii ich istotną zaletą jest możliwość znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Sporym problemem jest wciąż zaśmiecanie środowiska odpadami z tworzyw sztucznych. Kwestia ta jest szczególnie ważka w przypadku odpadów trafiających do mórz - jak wiadomo, na Pacyfiku znajdują się obecnie dwa gigantyczne obszary gromadzenia się zużytych opakowań i innych wyrobów z tworzyw. Sprawie tej przyjrzał się Ralph Schneider, który przedstawił jednocześnie wysiłki, jakie PlasticsEurope podejmuje wraz z innymi organizacjami w celu zredukowania ilości śmieci trafiających do otwartych akwenów. Prelegent wyliczył w tym miejscu m.in. europejski projekt Marlisco, polski Recykling Rejs czy malezyjską inicjatywę "Don't be a Litterbug".

PlasticsEurope


Kwestię odpowiedzialności poruszył także Hans F. Daniel, prezentując znany także w Polsce program Responsible Care. Co istotne, inicjatywa ta koncentruje się zarówno na odpowiedzialności społecznej, jak i środowiskowej firm działających w branży chemicznej, a konkretne działania podejmowane są na wszystkich poziomach łańcucha wartości.

Podczas sesji nie zabrakło bardzo aktualnego zagadnienia związanego z biotworzywami oraz ich znaczeniem dla środowiska. Dr Sabine Lindner przypomniała, iż samo wyprodukowanie np. opakowań z biotworzywa nie oznacza, iż może ono być bezmyślnie wyrzucony, ponieważ większość tego typ wyrobów potrzebuje do rozkładu odpowiedniej temperatury i czasu, które mogą być zapewnione tylko w kompostowniach przemysłowych. Inną kwestią związaną z biotworzywami jest fakt, iż wiele z nich posiada podobne właściwości co tworzywa konwencjonalne, i podobnie jak one nie ulegają biologicznemu rozkładowi, nadają się za to do recyklingu.

Ciekawe wnioski płyną z badań socjologicznych zaprezentowanych przez Michaela Herrmanna dotyczących społecznego postrzegania tworzyw sztucznych przez niemiecką opinię publiczną. Choć dla ankietowanych tworzywa sztuczne nie stanowią wielkiego zagadnienia, to ich obraz jest na ogół pozytywny. Ewentualne zagrożenia związane ze stosowaniem tworzyw, jak np. odpady trafiające do mórz, nie stanowiły pierwszych skojarzeń ankietowanych. Z drugiej strony jednak, w ostatnich dziesięciu latach zauważalne jest pogorszenie opinii nt. wyrobów z tworzyw, zwłaszcza opakowań.

PlasticsEurope


Ostatnia prezentacja ukazywała zastosowanie tworzyw sztucznych w arenach piłkarskich, na których rozegrane zostaną spotkania w ramach tegorocznych MŚ w piłce nożnej. Prof. Andreas Groß z Fraunhofer IFAM nie koncentrował się jednak tylko na stadionach brazylijskich, lecz omówił zastosowanie tworzyw sztucznych w dachach stadionów na całym świecie: zarówno w arenach piłkarskich i olimpijskich w Niemczech, jak również w Chinach, RPA i Japonii. Zastosowanie nowoczesnych materiałów polimerowych, jak np. ETFE (etylen/tetrafluoroetylen) umożliwia budowę lekkich konstrukcji, które jednocześnie umożliwiają przenikanie światła słonecznego.

Czytaj więcej: Branża polimerów 316