ONZ pracuje nad traktatem w sprawie zanieczyszczenia plastikiem

ONZ pracuje nad traktatem…

W Punta del Este w Urugwaju odbywa się pierwsze posiedzenie Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego, którego zadaniem jest wypracować założenia traktatu ONZ o skażeniu tworzywami sztucznymi. Wśród ekspertów Koalicji Biznesu na rzecz Globalnego Traktatu o Tworzywach Sztucznych znajdują się także przedstawiciele Unilever.

Na początku tego roku Zgromadzenie ONZ ds. Środowiska zdecydowało o rozpoczęciu negocjacji w sprawie traktatu o skażeniu tworzywami sztucznymi. W oparciu o prognozy, mówiące o gwałtownym wzroście zanieczyszczeniu plastikiem do 2040 roku, 175 krajów zgodziło się współpracować w celu znalezienia wspólnych rozwiązań tego krytycznego problemu.

Choć w tej kwestii biznes toruje drogę dzięki własnym inicjatywom - jako przykład może służyć Globalne Zobowiązanie Fundacji Ellen MacArthur - oczywiste jest, że takie projekty muszą być wspierane i koordynowane przez rządy, jeśli problem ma być rozwiązany w akceptowalnej perspektywie czasowej. Dlatego prawnie wiążący traktat, określający wspólne cele, zasady i obowiązki, które muszą zostać wdrożone przez państwa członkowskie, zapobiegający tworzeniu wielu niepowiązanych ze sobą i niewspółpracujących rozwiązań, wydaje się być najbardziej racjonalną propozycją. Traktat plastikowy ma szansę stać się dokumentem porównywalnym do Porozumienia Paryskiego, które zobowiązuje kraje do długoterminowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Traktat o globalnym znaczeniu

Posiedzenia Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego odbywać się będą dwa razy w roku, a do końca 2024 roku ma zostać przygotowany ostateczny tekst traktatu. To bardzo ambitne ramy czasowe dla globalnego instrumentu tego rodzaju.

Pierwsze posiedzenie odbywa się właśnie w Urugwaju. Bierze w nim udział ponad 500 przedstawicieli krajów członkowskich - w tym organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i biznesu. Co ważne, w skład delegacji wchodzą również lokalni zbieracze odpadów, których rola w globalnym systemie recyklingu często jest pomijana.

W Urugwaju, jako część Koalicji Biznesu na rzecz Globalnego Traktatu o Tworzywach Sztucznych - grupy ponad 90 wiodących firm i instytucji finansowych, obecna jest również firma Unilever. - Traktat ONZ w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi daje historyczną szansę na stworzenie skutecznego, prawnie wiążącego, globalnego planu walki z odpadami z tworzyw sztucznych na wymaganą skalę i w wymaganym tempie - mówi Richard Slater, dyrektor Unilever ds. badań i rozwoju.

Zdjęcie: https://pl.depositphotos.com/