Obsługa wtryskarki: czyszczenie i wyłączenie

Obsługa wtryskarki: czyszczenie i wyłączenie
Choć działania te wydają się proste, to jednak czyszczenie i wyłączenie wtryskarki winno się odbywać wedle określonego schematu.

Do powszechnie stosowanych i skutecznie usuwających poliamid tworzyw czyszczących należą przede wszystkim polistyren, akryl - choć w tym przypadku dysza musi być zdemontowana podczas czyszczenia oraz polietylen o dużej gęstości lub polietylen wzmocniony włóknem szklanym, po którym przepuszcza się HDPE. Poliamidy wzmocnione włóknem szklanym można skutecznie usunąć w podwyższonej temperaturze, stosując odpowiednią procedurę.

Przebiega ona w kilku krokach. Pierwsza faza polega na wycofaniu zespołu wtryskowego i pozostawieniu ślimaka w położeniu przednim. Następnie należy uruchomić ślimak z dużą prędkością obrotową i wytłoczyć tyle tworzywa, ile tylko będzie możliwe. Konieczne jest także dodanie składnika oczyszczającego i przetłaczanie go aż do momentu, w którym opuści on wtryskarkę bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Konieczne może być także dostosowanie temperatur cylindra do rodzaju zastosowanego tworzywa czyszczącego. Dobrą praktyką jest ponadto wykonanie kilku szybkich „wtrysków” powietrza w celu oczyszczenia ścian cylindra przed wprowadzeniem do niego innego tworzywa. Podczas wykonywania tej operacji należy uważać, by nie doszło do rozpryśnięcia resztek stopionego tworzywa.


Ważnym procesem jest tez moment wyłączenia wtryskarki. Przed wyłączeniem należy bowiem przeczyścić ślimak-cylinder stosując polistyren lub polietylen, dzięki czemu skrócony zostanie czas potrzebny do jej uruchomienia w przyszłości. Co więcej operacja taka pozwoli uniknąć problemów z zanieczyszczeniami.

Cała procedura wyłączania maszyny jest ściśle opisana. Należy na początek podczas wykonywania cyklu roboczego zamknąć zasuwę otworu podającego w leju. Nie wolno przy tym wyłączać grzejników cylindra i dyszy. W drugiej kolejności trzeba przypilnować, aby poprawnie opróżniono lej zasypowy.

Następnie należy napełnić go polistyrenem lub polietylenem. Gdy tak się stanie, to wtedy tworzywo to jest przetłaczane aż do momentu gdy ślimak zostanie wyczyszczony. Ma to miejsce, gdy wytłoczony będzie już cały materiał. Na koniec ślimak pozostawia się w położeniu przednim i dopiero wtedy wyłącza się zasilanie grzałek cylindra.

Wykorzystano m.in materiały firmy DuPont.