Ochrona klimatu: Krones przedstawia fakty

Ochrona klimatu: Krones przedstawia…

Ambicja Krones, aby osiągnąć  wielkie rzeczy w zakresie  zrównoważonego rozwoju, została już dobitnie zademonstrowana przez koncern podczas targów Drinktec 2022. Jako dostawca  dla międzynarodowego przemysłu spożywczego i napojowego, firma Krones uważa, że ma obowiązek przyczynić się do rozwiązania trzech wyzwań stojących przed całym społeczeństwem: po pierwsze, dostarczanie rosnącej liczbie ludności świata żywności produkowanej w sposób zrównoważony i przystępny cenowo; po drugie, odpowiedzialne stosowanie materiałów opakowaniowych; i po trzecie, ograniczenie globalnego ocieplenia o 1,5 stopień Celsjusza.

"Wielka i ambitna wizja"

Wizja Krones wykracza daleko poza opracowywanie odpowiednich rozwiązań dla klientów – a tym samym tradycyjną strefę komfortu Krones. "Nasz wkład w cel 1,5°C zostanie w pełni osiągnięty, gdy uzyskamy zerowy standard netto (unikanie i redukcja emisji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki o klimacie, zgodnie ze ścieżką 1,5°C) i będziemy w stanie utrzymać go w dłuższej perspektywie" – pisze koncern w niedawno opublikowanym Carbon Transition Plan. Nie jest to łatwe zadanie dla firmy, która  swoją sprzedaż generuje przede wszystkim z produkcji dóbr przemysłowych.Christoph Klenk również zdaje sobie z tego sprawę. "Krones potrzebuje dużej i ambitnej wizji, aby dalej się rozwijać", mówi  CEO koncernu, dodając: "Właśnie dlatego wprowadziliśmy naszą nową wizję. "Solutions beyond tomorrow” (Rozwiązania wykraczające poza jutro) to nasz wkład w przyjazną do życia, zrównoważoną i pomyślną przyszłość".

Każdy, kto zbada treść Carbon Transition Plan Krones, zauważy, że teza pana Klenka jest wyzwaniem dobrze przemyślanym. Wynika to z faktu, że koncern Krones intensywnie zajmował się szansami i zagrożeniami związanymi z klimatem i realizuje konsekwentnie swój szczegółowy i odpowiedzialny plan działania na rzecz ograniczenia emisji.

Pogodzenie rentowności i zrównoważonego rozwoju

Spektrum środków obejmuje począwszy od przejścia na zieloną energię elektryczną i e-mobilność, poprzez rozwój samowystarczalnościw zakresie odnawialnych źródeł energii –  na przykład poprzez wykorzystanie geometrii na Węgrzech – aż po rozwój nowych, oszczędzających emisje maszyn i systemów. Najobszerniejszy rozdział raportu poświęcony jest redukcji emisji w fazie użytkowania własnych produktów firmy. "Nasi klienci – podobnie jak reszta świata – stoją przed wielkim wyzwaniem, jakim jest znaczący wkład w łagodzenie zmian klimatu. Naszym zadaniem jest dostarczenie im rozwiązań, które można wykorzystać do pogodzenia sukcesu ekonomicznego ich firmy ze zrównoważoną przyszłością dla nas wszystkich "- powiedział dr Sven Fischer, szef ds. Rozwoju.
krones-483110148-ret-1eb


Pełny raport jest dostępny na stronie internetowej Krones w sekcji „Sustainability” i będzie aktualizowany co roku ze skutkiem natychmiastowym. Przygotowanie i prezentacja treści są zgodne z wymogami dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w ramach CSRD, a także z wymogami CDP  (Carbon Disclosure Project) i TCFD (Taskforce on Climate-Related Financial Disclosure).  

Producent maszyn i kompletnych linii technologicznych do produkcji i rozlewu w butelki PET, butelki szklane, puszki, oraz instalacji recyklingu butelki PET

Polska