Odchudzanie opakowań - brytyjski program WRAP

Dla najbardziej znanych marek handlu detalicznego WRAP przyznał fundusze w wysokości 8 milionów funtów na rozwój innowacyjnych opakowań redukujących odpady w gospodarstwach domowych. W najnowszych projektach udział wezmą czołowe marki rynku Wielkiej Brytanii - wśród nich Coca-Cola, Dairy Crest, Procter & Gamble i Sainsbury’s.

WRAP (Waste & Resources Action Programme) to jeden z najważniejszych brytyjskich programów promujących efektywne wykorzystanie surowców. Główne cele programu to stworzenie skutecznego i stabilnego rynku dla materiałów i produktów pochodzących z recyklingu, a także likwidacja barier dla minimalizacji odpadów, powtórnego użycia i recyklingu.

Coca-cola przeprowadzi testy nowych lżejszych butelek 0,5L do napojów gazowanych. Próby obejmą także możliwość wykorzystania w lżejszych butelkach recyklatu PET.

Dairy Crest i Sainsbury’s współpracują w próbach wykorzystania nowego zminimalizowanego opakowania dla ich produktów mlecznych.

Procter & Gamble otrzymał fundusze na próby sześciu nowych, znacznie odchudzonych pojemników. Nowe opakowania przeznaczone na środki czystości takie jak Ariel, Lenor, Flash i Bold to wynik najnowocześniejszego modelowania i symulacji komputerowej.

Od listopada 2004 z funduszu WRAP na minimalizację odpadów, na 28 różnych projektów przyznano 4,2 miliona funtów. Jeśli wszystkie programy zakończa się sukcesem, a wyniki badań zostaną wykorzystane w handlu detalicznym, to ocenia się , że co roku można zapobiec generowaniu ponad pół miliona ton odpadów w gospodarstwach domowych,

Aktualnie WRAP przyjmuje zgłoszenia do kolejnej rundy przyznawania funduszy.

źródło: www.wrap.org.uk