Odpowiedzialność i Troska w Spolanie

Odpowiedzialność i Troska w Spolanie
Spolana, czeska spółka Grupy Anwil, otrzymała dwuletnie przedłużenie certyfikatu programu Odpowiedzialność i Troska. Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego Republiki Czeskiej już po raz siódmy pozytywnie zweryfikowało stosowanie zasad programu w działalności firmy.

Międzynarodowy Program Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care) stanowi wyraz zaangażowania branży chemicznej w działania zapewniające realizację zasad etyki ekologicznej, poprawę warunków pracy, wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji wytwórczych oraz kontakt z otoczeniem. Spolana po raz pierwszy otrzymała certyfikat w 1996 roku.

- Przyznanie nam po raz kolejny certyfikatu programu Odpowiedzialność i Troska jest dla nas powodem szczególnej satysfakcji - powiedział Ivan Oliva, dyrektor generalny spółki. - Spolana od lat wkłada wiele wysiłku, aby produkcja i transport wyrobów spółki w odbywały się przy zachowaniu restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa oraz minimalnym wpływie na środowisko naturalne.

Spolana to jedna z czołowych czeskich firm chemicznych oraz jedyny w tym kraju producent PVC i kaprolaktamu. Wytwarza także wodorotlenek sodu, siarczan amonu i inne chemikalia. Zatrudniająca ponad 700 osób firma od 2006 roku należy do włocławskiego Anwilu, spółki wchodzącej w skład Grupy Orlen.

Czytaj więcej: Zrównoważony rozwój 87

brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska