Ograniczanie hałasu w przetwórstwie tworzyw

Ograniczanie hałasu w przetwórstwie tworzyw
Hałas jest nieunikniony w przypadku maszyn do wtrysku. Na jego negatywne skutki są narażeni zwłaszcza pracownicy obsługi wtryskarek i choć indywidualna percepcja może być różna, to zauważono, że natężenie dźwięku o wartości 65 dB może spowodować zaburzenia koncentracji oraz problemy z funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego. Dlatego też hałas w halach produkcyjnych powinien być ograniczany - jego spadek poniżej poziomu 60 dB zdecydowania poprawia samopoczucie i wydajność pracowników, w efekcie czego także rośnie jakość produktów.

Hałas emitowany przez wtryskarki hydrauliczne może przekraczać nawet poziom 70 dB, podczas gdy maszyn w pełni elektrycznych poziom natężenia dźwięku jest niższy. Tutaj przykładem może być maszyna IntElect firmy Sumitomo (SHI) Demag, w przypadku której poziom emitowanych dźwięków wynosi 59 dB. Ale także maszyny hydrauliczne mogą pracować ciszej, pod warunkiem zaplanowania tego czynnika już w fazie koncepcyjnej prac nad konstrukcją urządzenia. Dobre wyniki osiąga tu hydrauliczna wtryskarka Systec 210 o sile docisku 2 100 kN, zaopatrzona w elektryczne sterowanie DFEE oraz efektywny napęd, emituje dźwięki o natężeniu 64 dB. Jest to relatywnie niska wartość w porównaniu ze standardowym poziomem 68 dB dla tego typu maszyn.

Maszyny hydrauliczne Sumitomo (SHI) Demag mogą generować jeszcze mniej hałasu przy zastosowaniu napędu activeDrive. Rozwiązanie to ogranicza poziom natężenia dźwięku emitowanego przez maszynę Systec 210 do 60 dB.

Napęd activeDrive jest oparty na wysokowydajnym silniku z kontrolowaną częstotliwością połączonym z pompą hydrauliczną. Dynamiczna regulacja mocy w zależności od wymagań cyklu zapewnia maksymalną efektywność - wykorzystuje się jedynie tyle mocy, ile potrzeba w danej sekwencji cyklu. Pozwala to na ograniczenie zużycia energii o 30-60 proc. oraz zauważalną, dwukrotną redukcję emitowanego hałasu.

Sumitomo SHI Demag


Czytaj więcej: Maszyny 481 Wtryskarki 450