Omron kontynuuje wprowadzanie urządzeń monitorowania stanu pracy

Omron kontynuuje wprowadzanie urządzeń monitorowania stanu pracy
Omron kontynuuje wprowadzanie czterech serii urządzeń monitorowania stanu pracy w zakładach produkcyjnych. Są to: urządzenia do monitorowania stanu silników, które przewidują awarie trójfazowych silników indukcyjnych; zasilacze sieciowe do montażu w szafkach sterowniczych, które mogą przewidywać okres eksploatacji i awarie zasilania; czujniki przepływu i czujniki ciśnienia, które monitorują olej hydrauliczny i wodę chłodzącą w prasach i wtryskarkach; oraz zaawansowany wzmacniacz do monitorowania stanu, który przyspiesza IoT czujników analogowych obecnych w instalacjach lub maszynach.

Wprowadzenie urządzeń do monitorowania stanu jest realizacją dążeń firmy Omron do stworzenia oferty 100 000 komponentów IoT. Urządzenia monitorujące stale wizualizują stan instalacji i urządzeń, do którego wcześniej nie było wglądu, z wyprzedzeniem wykrywają błędy, utrzymują pracę linii produkcyjnych i pomagają zachować wysoką produktywność.

Urządzenia monitorują w czasie rzeczywistym zmiany w układzie zasilania i cyrkulacji w instalacjach. Za pośrednictwem sieci komunikacyjnych informują o wymaganym czasie wymiany części, zanim wystąpi awaria, a także przyczyniają się do zapobiegania nieprzewidzianym przestojom i obniżeniu jakości produktów.

Urządzenia do monitorowania stanu silników
Urządzenia te wykrywają błędy spowodowane starzeniem się trójfazowych silników indukcyjnych wykorzystywanych w wielu instalacjach produkcyjnych, m.in.: w taśmociągach, podnośnikach i pompach. Urządzenia monitorujące wykrywają błędy na podstawie zmian w drganiach, temperaturze, natężeniu prądu czy rezystancji izolacji, wyświetlają je na głównym module lub przekazują zdalnie za pośrednictwem komunikacji Ethernet/IP.

Zasilacze sieciowe
Zasilacze sieciowe wizualizują informacje niezbędne do utrzymania zasilania i sterowania nim, oprócz dostarczania prądu stałego do urządzeń elektrycznych w zakładach, co stanowi podstawową funkcję zasilacza. Zasilacze te wskazują, kiedy należy je wymienić, wizualizują informacje o napięciu/natężeniu prądu wyjściowego oraz zwiększają natężenie prądu za pomocą zdalnego sterowania przy użyciu komunikacji Ethernet/IP i monitora modułu głównego.

Czujniki przepływu, czujniki ciśnienia
Jeden czujnik przepływu może zmierzyć zarówno przepływ, jak i temperaturę wody chłodzącej wykorzystywanej w spawarce lub wtryskarce. Monitorowanie błędów powodowanych przez temperaturę, oprócz natężenia przepływu wody chłodzącej, umożliwia wykrycie oznak zapowiadających nieoczekiwany przestój wynikający z przegrzania przekładników prądowych. Umożliwia to uzyskanie bardziej jednolitej jakości spawania i uniknięcie wad wtrysków.

Czujniki ciśnienia jednocześnie wizualizują ciśnienie i temperaturę oleju hydraulicznego w centrach obróbczych i prasach. Rejestrują oznaki pogorszenia uszczelnień sznurowych, wynikającego ze wzrostu temperatury i powodującego wycieki oleju hydraulicznego. Wykrywają również zmiany temperatury będące skutkiem zmiany lepkości oleju hydraulicznego, aby utrzymać jakość procesu obróbki.

Nie trzeba osobno montować czujnika ciśnienia i czujnika temperatury na rurociągu, co zmniejsza o połowę liczbę stosowanych czujników i nakład pracy związanej z montażem. Przez samodzielne wykrywanie wielu elementów danych pomiarowych, takich jak „przepływ i temperatura” oraz „ciśnienie i temperatura”, czujniki te mogą wizualizować stan instalacji przy niższych kosztach, mniejszym nakładzie pracy i większej oszczędności przestrzeni.

Zaawansowany wzmacniacz monitorowania stanu
Urządzenie to można połączyć z ogólnymi czujnikami analogowymi. Omron oferuje serię czujników nowej generacji N-Smart, które łączą się z czujnikami światłowodowymi i laserowymi. Teraz ofertę wzbogacono o zaawansowany wzmacniacz monitorowania stanu, który można połączyć z ogólnymi czujnikami analogowymi i który umożliwia tworzenie niedrogich i prostych sieci z różnymi czujnikami służącymi do analizowania stanu instalacji.

Dotychczas uzyskiwanie danych z czujników analogowych wymagało zastosowania rejestratorów i urządzeń pomiarowych. Teraz czujnik może synchronizować nawet 30 jednostek z wysoką prędkością 1 ms, gromadzić dane podczas pracy instalacji oraz niezawodnie rejestrować drobne zmiany i związek między symptomami, umożliwiając optymalne sterowanie maszyną zależnie od zmian jej stanu.

Źródło: Omron