Opakowań PET będzie przybywać

Opakowań PET będzie przybywać…
Region Azji i Pacyfiku, Ameryka Południowa oraz Bliski Wschód i Afryka będą w najbliższym czasie największymi konsumentami tworzywa PET do zastosowań opakowaniowych.

Region Azji i Pacyfiku, czyli m.in. takie kraje jak Chiny, Japonia, Korea, Malezja, Tajlandia, będzie do 2015 r. wzrastał o 7,4 proc. w ciągu roku jeśli idzie o użycie PET do produkcji opakowań. W tym samym czasie dojrzałe rynki, czyli Zachodnia Europa i Ameryka Północna, będące w ostatnich dekadach największym konsumentem tego tworzywa, będą przyrastać w tempie 1-2 proc. Jeśli prognoza się sprawdzi to w 2015 r. na Azję i Pacyfik przypadać będzie połowa światowego zużycia PET trafiającego na potrzeby sektora opakowań. Prognozy o przyszłym rozwoju sektora PET przedstawiła właśnie agencja badania rynku PIRA.

Jak szacują jej analitycy całkowity globalny wzrost tworzywa PET w sektorze opakowaniowym w okresie 2010 – 2015 będzie kształtował się na poziomie 4,8 proc. Ma to pozwolić na to, by za cztery lata światowe użycie PET wyniosło 14,5 mln ton. Obecnie jest ono oceniane na niecałe 12 mln ton, przy czym Europa konsumuje jedną trzecie tej wielkości.

Branża PET rozwijała się nieprzerwanie od kilku dekad. Jednak zarówno 2008 r. i kryzys ekonomiczny, jak też coraz większe starania producentów opakowań by redukować ciężar opakowań spowodował mocne stłumienie tego trendu. Jeśli idzie o ten drugi czynnik to warto zauważyć, że tylko półlitrowe opakowania PET do wody mineralnej straciły w okresie 2003 – 2008 jedną trzecią swojej wagi. Oznacza to oczywiście mniejsze wykorzystywanie tworzyw. Ta tendencja będzie w następnych latach postępować i dalsze odchudzanie opakowań jest sprawą oczywistą. Będzie to dominujący aspekt głównie na rynkach rozwiniętych, czyli w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, bo to tam istnieje największe zaawansowanie technologiczne mogące sprostać tego rodzaju wyzwaniom. Coraz większym powodzeniem cieszyć się też będzie pochodzące z recyklingu tworzywo PET, z którego również powstają opakowania. Zastosowanie R-PET ma wzrosnąć o ponad 30 proc. w ciągu najbliższych pięciu lat.

Wzrost produkcji opakowań PET będzie następował także poprzez poszerzający się zakres ich wykorzystania. Dobre właściwości barierowe przynoszone przez tego rodzaju butelki będą skutkować ich chętniejszym użyciem w przemyśle alkoholowym, spożywczym, żywnościowym. Także produkty pakowane dzisiaj w szklanych słoikach w przyszłości powinny w większej ilości trafiać do słoików wykonanych z PET. Właśnie ciągłe udoskonalenie właściwości barierowych opakowań PET ma być jedną z przewag produktowych dostarczanych przez ten typ butelek i gwarantować mu zwiększający się udział na rynku.

Aktualnie, jak zauważają przedstawiciele PIRA, największym odbiorcą butelek i pojemników PET jest sektor napojowy z udziałem 35,9 proc. w ujęciu globalnym, a po nim woda butelkowana (33,8 proc.) oraz sektor żywności i opakowań termoformowanych (7,1 proc.). Na wzrost zapotrzebowania wiodących geograficznie rynków wpływać więc będzie największy przyrost naturalny notowany właśnie w Azji. Im więcej bowiem ludzi tym większa konsumpcja podstawowych dóbr, a do takich zalicza się właśnie m.in. butelkowana woda.
Reportaże

Forum

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Prismatic

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-04-14

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08