Opakowania Ball Packaging Europe w zgodzie ze środowiskiem

Opakowania Ball Packaging Europe w zgodzie ze środowiskiem
Koncern Ball, produkujący opakowania poinformował właśnie o zwiększeniu wymiaru zrównoważonego rozwoju w produkcji puszek na napoje. Oznacza to, że spółka Ball Packaging Europe zainwestuje blisko 5 milionów euro w działania na rzecz ochrony środowiska w Europie, w tym w Polsce.

Ball Corporation, spółka-matka producenta puszek na napoje - Ball Packaging Europe Radomsko - konsekwentnie wdraża program dotyczący zrównoważonego rozwoju, który swoim zasięgiem obejmie całą Grupę. Drugi raport spółki na temat działań na rzecz zrównoważonego rozwoju wymienia osiągnięcia w tym zakresie w latach 2008 i 2009. W ciągu ostatnich dwóch lat Ball Corporation zainwestowała ponad 36 milionów dolarów wyłącznie w programy dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej. W ramach tej kwoty około 5 milionów euro przeznaczono na działania ukierunkowane na obniżenie zużycia energii wykorzystywanej do produkcji puszek na napoje
w Europie.

Warto zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat Ball Packaging Europe znacznie zintensyfikował wysiłki na rzecz poprawy ochrony środowiska w zakładzie produkcyjnym w Radomsku.

Zużycie gazu ziemnego do produkcji 1000 puszek zmniejszyło się od 2003 r. o prawie 25 proc., natomiast zużycie energii ograniczono w tym samym okresie o 17 proc. Rezultatem powyższego był spadek emisji CO2 o 18 proc.

- W Radomsku skupiamy się na jeszcze większym obniżeniu zużycia energii i gazu ziemnego - wyjaśnia Dariusz Gnoiński, kierownik zakładu Ball Packaging Europe w Radomsku. - Wdrożyliśmy kilka projektów, aby osiągnąć ten cel”. Przykładowo mierzymy, ile dokładnie energii i gazu zużywa zakład każdego dnia. Dzięki temu zwiększa się również świadomości pracowników na temat zużywanej energii.

Podobnie jak w innych europejskich zakładach spółki Ball w Radomsku utworzono nowy system informujący o zużywanej energii, który pozwala na skuteczniejsze kontrolowanie efektywności energetycznej. Koszt wdrożenia systemu w samym zakładzie w Radomsku wyniósł blisko 50 tys. euro.

Poza modernizacją swoich zakładów spółka Ball Packaging Europe aktywnie promuje odzyskiwanie puszek w sposób przyjazny środowisku. W celu wsparcia tych wysiłków spółka utworzyła w Polsce, Serbii i innych krajach europejskich organizację odzysku „Recan”. Jej celem jest zbieranie pustych puszek na napoje i ich ponowne wykorzystywanie w produkcji. W ciągu ostatnich kilku lat wskaźnik recyklingu w Polsce wzrósł do 66 proc. Oznacza to istotne przekroczenie 50 procentowego wskaźnika wyznaczonego przez Unię Europejską oraz duże oszczędności w zakresie zużycia energii i zasobów, ponieważ odzysk metali pozwala oszczędzić do 95 proc. energii potrzebnej do wytworzenia metali podstawowych. Ponadto w 1995 r. spółka Ball Packaging Europe utworzyła w Polsce Fundację Recal, która promuje edukację w zakresie ochrony środowiska w celu dalszego zwiększania odsetka odzysku puszek na napoje.

W przyszłości spółka nadal będzie koncentrować swoje wysiłki na ograniczaniu zużycia materiałów, energii, wody i odpadków do produkcji puszek na napoje. W ciągu najbliższych dwóch lat (2010 i 2011 r.) Ball planuje zmniejszyć zużycie energii w Europie o 8 proc., a w przypadku gazu ziemnego i wody o około 5 proc. każdy na 1000 wyprodukowanych puszek.